Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

12. OKTOBER 2016
SØR-KOREA

Militærnekting på rullebladet gjør vondt verre

Militærnekting på rullebladet gjør vondt verre

I januar 2016 gikk Hyun-jun Gwon og Gwang-taek Oh om bord på et fly i Sør-Korea med store forventninger om en fin ferie i Japan. De regnet med å komme problemfritt gjennom passkontrollen på Nagoya flyplass i Japan. Men isteden tok betjentene dem inn til avhør fordi innreisekortene viste at de var tidligere straffedømt.

De to unge mennene forklarte at de begge hadde sonet fengselsdommer for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner, og at standpunktet deres er en internasjonalt anerkjent rettighet. Men de ble nektet innreise i Japan. De anket saken gjentatte ganger til det japanske konsulatet i Sør-Korea uten at dette førte fram. Disse unge mennene fikk en dyrekjøpt erfaring – det at de hadde fulgt sin fredelige religiøse overbevisning, ville få omfattende og varige konsekvenser, noe som ville påvirke livet deres på uventede måter.

Fra vondt til verre

Sør-Korea tilbyr bare to alternativer til militærnektere: enten å inngå kompromiss og utføre militærtjeneste eller å havne i fengsel. Det at Sør-Korea ikke tilbyr samvittighetsnektere andre alternativer, er et klart brudd på internasjonale avtaler om menneskerettigheter. * Noe som forsterker denne urettferdigheten, er at fengselsdommen blir stående på rullebladet fordi myndighetene nekter å slette den. Dette gjør situasjonen enda verre, siden mennene blir urettferdig behandlet lenge etter at de har sonet straffen. Det «kriminelle» rullebladet deres gjør det mye vanskeligere å få jobb og begrenser hvilke steder de kan reise til, for eksempel Japan, som er et vanlig reisemål for koreanere.

Andre menn i Sør-Korea som er blitt dømt for militærnekting, opplever den samme urettferdigheten. Et annet eksempel er Jin-mo Kang og hans japanske kone, Kotomi. De skulle reise til Japan i desember 2011 for å besøke familien hennes. Jin-mo Kang ble nektet innreise fordi han som samvittighetsnekter har et kriminelt rulleblad, og han ble nødt til å reise tilbake til Sør-Korea uten kona. Han har forsøkt på nytt, men immigrasjonsmyndighetene nekter ham fortsatt innreise i Japan.

Unntaket, ikke regelen

Japan er blant de få landene som behandler samvittighetsnektere som «uønskede personer». Men akkurat i Gwang-taek Ohs tilfelle innvilget Japans konsulat i Sør-Korea til slutt et innreisevisum. Han la fram for konsulatet en invitasjon fra noen venner i Japan som hadde en plan for oppholdet, og som også gikk god for ham på andre måter. Han reiste til Japan tidlig i juli 2016.

De fleste andre demokratiske land – i motsetning til Japan – betrakter ikke samvittighetsnektere som kriminelle, men lar dem komme inn i landet til tross for et «kriminelt» rulleblad. Noen land strekker seg enda lenger. Australia, Canada og Frankrike har gitt asyl til koreanske samvittighetsnektere. Dette er i harmoni med FNs menneskerettsråds nyeste resolusjon om problemstillingen. Den oppmuntrer land til «å vurdere å gi asyl til dem som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste, og som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse i hjemlandet sitt fordi de nekter å utføre militærtjeneste og det ikke finnes noen ordning, eller god nok ordning, for å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner». *

Jehovas vitners juridiske representanter samarbeider med japanske myndigheter om å finne en løsning. André Carbonneau, jurist innen internasjonale menneskerettigheter, sier: «Det at Gwang-taek Oh fikk innvilget innreise i Japan, viser at det ikke er så vanskelig å ta hensyn til disse mennene. Det handler bare om at myndighetene i Japan innfører en standardprosedyre som anerkjenner at samvittighetsnektere er fredelige mennesker, at de ikke er ‘kriminelle’, og at de til tross for rullebladet bør innvilges innreise i landet.»

Kommer Sør-Korea til å rette opp feilen?

Det internasjonale samfunnet anerkjenner at samvittighetsfanger ikke er kriminelle. Siden 2006 har FNs menneskerettskomité gang på gang påpekt at Sør-Korea med urette fengsler samvittighetsnektere. Menneskerettskomiteen har stemplet fengslingen av samvittighetsnektere i Sør-Korea som «vilkårlig frihetsberøvelse». Den har oppfordret myndighetene til å vedta lover som beskytter retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. I sine avgjørelser ber den dessuten Sør-Korea om å slette det kriminelle rullebladet til dem som har sittet i fengsel på grunn av samvittighetsnekting. *

Sør-Korea fortsetter å ignorere avgjørelsene menneskerettskomiteen har truffet. Men gjennom FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og dens tilleggsprotokoll har Sør-Korea forpliktet seg til å rette seg etter menneskrettskomiteens avgjørelser, også når disse er i strid med landets lover.

Så lenge Sør-Korea nekter å følge internasjonale normer og anerkjenne samvittighetsnekting som en grunnleggende menneskerettighet, vil hundrevis av landets innbyggere fortsatt bli urettmessig fengslet og på toppen av det hele bli stemplet som kriminelle. * Jehovas vitner ser fram til den dagen da Sør-Korea anerkjenner retten til militærnekting av samvittighetsgrunner og slutter å straffeforfølge samvittighetsnektere. Før det skjer, håper koreanere som Hyun-jun Gwon og Gwang-taek Oh at japanske myndigheter innfører en standardprosedyre som innebærer at samvittighetsnektere får komme inn i Japan.

^ avsn. 5 Sør-Korea er for tiden ett av bare fire land som fengsler Jehovas vitner fordi de nekter militærtjeneste. De fleste land med tvungen verneplikt respekterer retten til samvittighetsnekting ved å tilby fritak eller en eller annen form for siviltjeneste som ikke er underlagt militæret.

^ avsn. 9 Se Resolution 24/17 «Conscientious objection to military service», vedtatt av FNs menneskerettsråd den 8. oktober 2013.

^ avsn. 12 Se Communications No. 1642–1741/2007, Jeong et al v. The Republic of Korea, synspunkter vedtatt av komiteen 24. mars 2011.

^ avsn. 14 De siste fem årene har Sør-Korea fengslet 2701 unge menn som er Jehovas vitner, for militærnekting av samvittighetsgrunner.