Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

19. FEBRUAR 2015
SØR-KOREA

Sør-Korea skyldig i vilkårlig frihetsberøvelse av militærnektere

Sør-Korea skyldig i vilkårlig frihetsberøvelse av militærnektere

FNs menneskerettighetskomité (CCPR) har fordømt myndighetene i Sør-Korea fordi de vilkårlig fengsler militærnektere og krenker deres rett til samvittighetsfrihet. Dette er den femte avgjørelsen komiteen har avsagt mot Sør-Korea fordi staten fengsler personer som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste, men det er første gang komiteen uttaler at fengslingen er «vilkårlig». *

I de foregående fire avgjørelsene, som dreide seg om i alt 501 samvittighetsnektere, konstaterte FNs menneskerettighetskomité at Sør-Korea krenket deres rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, som garanteres av artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR). I denne seneste avgjørelsen, som ble avsagt 15. oktober 2014 og offentliggjort 14. januar 2015, og som dreide seg om 50 unge mannlige Jehovas vitner, * gikk komiteen lenger. Den fant at myndighetene ved å straffe disse mennene med fengsling fordi de benytter seg av en grunnleggende rettighet, i tillegg krenket artikkel 9 i konvensjonen. Denne artikkelen inneholder et forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse og garanterer rett til erstatning. Komiteen uttalte at «‘vilkårlig’ ... må tolkes som et videre begrep, som omfatter slike forhold som at noe er uhensiktsmessig og urettferdig». Den konkluderte med at «frihetsberøvelse som straff for lovlig utøvelse av religionsfrihet og samvittighetsfrihet, som garanteres av artikkel 18 i konvensjonen», er vilkårlig og dermed i strid med konvensjonen.

Forpliktet til å endre praksis

I sin avgjørelse anmodet FNs menneskerettighetskomité myndighetene i Sør-Korea om å slette militærnekterdommen fra rullebladet til de 50 vitnene og å gi dem en passende erstatning. Komiteen slo dessuten fast at myndighetene «er forpliktet til ... å [innføre] juridiske tiltak som garanterer retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner». Innen 180 dager etter at avgjørelsen ble avsagt, må Sør-Korea legge fram «opplysninger om de tiltakene som er blitt truffet for å ta disse synspunktene til følge».

Sør-Korea har konsekvent innvendt at landet ikke kan iverksette en ordning for alternativ tjeneste ettersom dette vil være en trussel mot den nasjonale sikkerhet, og fordi det ikke er nasjonal enighet om saken. For femte gang avviste FNs menneskerettighetskomité myndighetenes argumenter på disse punktene og viste til det standpunktet komiteen har gitt uttrykk for tidligere, i en erklæring i 2006. Der uttalte komiteen at Sør-Korea «ikke hadde kunnet vise hvordan det ville være til spesiell skade for landet hvis samvittighetsnekternes rettigheter ble respektert fullt ut». Når det gjelder spørsmålet om sosial samhørighet og rettferdighet, uttalte komiteen: «Statens respekt for samvittighetsoverbevisninger og for hvordan de kommer til uttrykk, er i seg selv en viktig faktor når det gjelder å sikre et robust og stabilt mangfold i samfunnet.» Komiteen holder derfor fast ved at Sør-Korea ikke har rett til å fengsle personer som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste.

Med sin vilkårlige frihetsberøvelse av militærnektere er Sør-Korea fullstendig ute av takt med internasjonale rettsregler og internasjonal rettspraksis på dette området

Sør-Korea underskrev ICCPR i 1990, men har hele tiden nektet å oppfylle de forpliktelsene som denne konvensjonen innebærer når det gjelder samvittighetsnektere. Hvert år fortsetter sørkoreanske myndigheter faktisk å sette hundrevis av unge Jehovas vitner i fengsel. FNs menneskerettighetskomité har gjentatte ganger tatt til orde på vegne av samvittighetsnektere i Sør-Korea. Tiden vil vise om myndighetene vil reagere på det økende internasjonale presset ved å gjøre slutt på vilkårlige frihetsberøvelser og innføre juridiske bestemmelser som viser respekt for innbyggernes samvittighet.

^ avsn. 2 Se CCPR Communication No. 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Views adopted on October 15, 2014, par. 7.5.

^ avsn. 3 På bildet over står 30 av de 50 unge Jehovas vitner foran Sør-Koreas høyesterett, som de først anket til.

 

Lær mer

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor deltar ikke Jehovas vitner i krig?

Jehovas vitner er kjent verden over for å ikke gå i krig. Les om hvorfor vi tar dette standpunktet.