Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

9. DESEMBER 2013
SØR-KOREA

Sør-Korea lar flere hundre militærnektere sone atskilt fra andre innsatte

Sør-Korea lar flere hundre militærnektere sone atskilt fra andre innsatte

Myndighetene i Sør-Korea har gjort forholdene litt bedre for flere hundre Jehovas vitner som sitter i fengsel fordi de av samvittighetsgrunner har nektet militærtjeneste. Jehovas vitner får nå sone atskilt fra de andre innsatte.

Dette var det positive resultatet av et møte som ble holdt i desember 2012 mellom sørkoreanske representanter for Jehovas vitner og en høytstående representant for den sørkoreanske kriminalomsorgen. Representantene for Jehovas vitner, deriblant en far som var urolig for sin innsatte sønn, uttrykte sin bekymring over at unge Jehovas vitner ofte blir satt i samme celle som tunge kriminelle. Fem måneder etter dette møtet var mer enn 70 prosent av de innsatte vitnene blitt skilt fra andre innsatte og plassert sammen med trosfeller.

Fengslingen av militærnektere har en lang historie. Sør-Korea har i lang tid fengslet Jehovas vitner som av bibelske grunner nekter å bære våpen. For tiden sitter cirka 600 Jehovas vitner i fengsel for militærnekting. I løpet av de siste 60 årene har flere enn 17 000 Jehovas vitner sonet fengselsstraffer fordi de av samvittighetsgrunner har nektet tvungen militærtjeneste, en tjeneste som alle menn mellom 19 og 35 er pålagt.

Det er ikke uvanlig at flere generasjoner av en familie av Jehovas vitner har opplevd det samme, at mennene er blitt idømt fengselsstraff som kriminelle. «Jeg ble dømt til å sone i det samme fengselet som min far satt i da han var ung – og forholdene i det fengselet hadde ikke forandret seg siden fars tid», sa Seungkuk Noh, et annengenerasjons vitne som sonet ferdig sin treårige fengselsstraff i 2000. I dag er den gjennomsnittlige fengselsstraffen for samvittighetsnektere 18 måneder. Sør-Korea har fortsatt ingen ordning for ikke-militær, alternativ tjeneste.

Ho Gyu Kang var 21 år da han ble dømt til fengsel for å ha nektet å utføre militærtjeneste. For første gang var han skilt fra familien sin. «Jeg var så redd og nervøs», forteller han. Han og et annet ungt vitne ble plassert sammen med en gruppe eldre innsatte som ble sett på som uforbederlige. Noen av disse var gjengmedlemmer, og noen var dømt for mord.

Jehovas vitner – som vanligvis er yngre enn andre innsatte – opplever under hele fengselsoppholdet fysiske og følelsesmessige overgrep. Innsatte er ofte spesielt ute etter vitnene, og de skaper et miljø som gjør det vanskelig for de vitnene de deler celle med, å utøve sin religion, for eksempel å be eller studere Bibelen. År etter år, tiår etter tiår, har unge vitner måttet finne seg i ydmykelser når de har sonet sammen med personer som har vært dømt for grov kriminalitet.

Atskilt soning er i overensstemmelse med internasjonale normer. Det at Sør-Korea nå skiller de fleste av de innsatte vitnene fra de kriminelle, er i harmoni med internasjonale prinsipper for behandling av fanger, for eksempel bestemmelsene i artikkel 8 i FNs standard for behandling av innsatte. Sør-Korea følger det eksemplet som forsvarsdepartementet og justisdepartementet i EU-landet Hellas foregikk med for over 20 år siden da de godkjente at det skulle treffes tiltak for helt å skille Jehovas vitner som nektet militærtjeneste, fra andre innsatte. I 1992 gjorde det greske forsvarsdepartementet en militærleir i Sindos, Thessaloníki, om til et fengsel for bare Jehovas vitner. I en offentlig rapport het det at «den imøtekommenhet som ble vist av forsvarsdepartementet på grunn av de innsattes [Jehovas vitners] helt spesielle karakter», førte til avgjørelsen om å skille ut vitnene og ha dem i et eget fengsel. Hellas sluttet å fengsle Jehovas vitner som nektet militærtjeneste, i 1998.

Ved å skille flesteparten av de innsatte Jehovas vitner fra andre innsatte har Sør-Korea på lignende måte vist imøtekommenhet mot unge menn som blir fengslet fordi de holder fast ved sin dype, personlige religiøse overbevisning. * Flere av de straffeanstaltene og fengslene som har flest Jehovas vitner, har gjennomført dette tiltaket med godt resultat og dermed sørget for et tryggere miljø for samvittighetsfanger. Et innsatt vitne i Gunsan-fengselet sier om fordelene ved dette: «Vi slipper negativ påvirkning, som umoral og grovt språk. Og vi kan glede oss over sunne åndelige samtaler med våre brødre.»

‘Vi slipper negativ påvirkning og kan glede oss over sunne åndelige samtaler’

Fortsatt ikke mulig å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Selv om Sør-Koreas nylige tiltak for å skille innsatte Jehovas vitner fra andre innsatte er prisverdig, har landet ennå ikke fulgt eksemplet til de landene som for lenge siden har funnet en ordning som respekterer retten til å nekte militærtjeneste. Hellas har for eksempel tilbudt dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, alternativ siviltjeneste siden 1997. Tidligere tilbød også Tyskland militærnektere siviltjeneste, men i 2011 ble verneplikten avskaffet. Taiwan vedtok en lov om alternativ tjeneste for militærnektere i 2000.

Unge Jehovas vitner og deres familier i Sør-Korea håper at også landet deres snart vil følge gjeldende internasjonale normer angående samvittighetsfriheten, som er en grunnleggende menneskerettighet.

^ avsn. 9 Internasjonal lov, som Sør-Korea er forpliktet til å overholde, anerkjenner militærnekting av samvittighetsgrunner som en menneskerettighet. Se artikkelen «Urettferdig behandling i Sør-Korea fører til internasjonal protest».