Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

SØR-KOREA

Sør-Korea – overblikk

Sør-Korea – overblikk

Det har vært Jehovas vitner i Sør-Korea i over 100 år, og de har hele tiden hatt frihet til å praktisere sin religion. Den eneste store utfordringen Jehovas vitner i Sør-Korea har, er myndighetenes nådeløse straffeforfølgelse av militærnektere.

Sør-Korea anerkjenner ikke retten til å nekte militærtjeneste og har ingen ordning for siviltjeneste. Derfor blir unge menn som nekter militærtjeneste, vanligvis dømt til fengsel i 18 måneder. Hver måned blir mellom 40 og 50 Jehovas vitner fengslet. Etter at mennene blir løslatt fra fengselet, møter de fortsatt problemer fordi de får et kriminelt rulleblad der det står at de har unndratt seg militærtjeneste. På grunn av dette kan det være vanskelig å få jobb, og de møter andre ulemper i samfunnet.

Menn som har fullført militærtjenesten, men som senere har lært fra Bibelen at man skal elske sin neste og ikke gå i krig, opplever også problemer. De blir innkalt til repetisjonstjeneste, og fordi de nekter mer militærtjeneste, blir de straffeforfulgt og bøtelagt.

FNs menneskerettighetskomité har avgjort at Sør-Korea er skyldig i brudd på rettighetene til militærnektere og «vilkårlig frihetsberøvelse» i over 500 saker. Den har også uttalt at Sør-Korea «er forpliktet til å unngå lignende brudd» i framtiden. Hvis dette problemet blir løst, vil det bety at Sør-Korea viser ekte respekt for samvittighets- og religionsfriheten.