Den 18. oktober 2016 kom ankeutvalget ved distriktsdomstolen i Gwangju fram til at samvittighetsnekterne Hye-min Kim, Lak-hoon Cho og Hyeong-geun Kim ikke kunne finnes skyldige i militærunndragelse. Disse tre mennene, som alle er Jehovas vitner, er de første som i en slik sak blir erklært uskyldige av en ankedomstol på dette nivået i Sør-Korea.

Dommer Young-shik Kim forklarer: «Retten er overbevist om at de nekter å utføre militærtjeneste på grunn av sin religiøse tro og samvittighet. Religionsfrihet og samvittighetsfrihet er grunnlovfestede rettigheter, som ikke kan underlegges strafferettslige reaksjoner.»

Hvis påtalemyndigheten anker avgjørelsen, vil saken gå videre til høyesterett. Det er allerede 40 saker som dreier seg om menn som er blitt kjent skyldige fordi de har nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner, som venter på å bli behandlet av høyesterett. Philip Brumley, som er juridisk rådgiver for Jehovas vitner, sier: «Selv om Sør-Koreas høyesterett og forfatningsdomstol fram til nå har nektet å anerkjenne retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner, har ankedomstolen fulgt den internasjonale praksis å anerkjenne denne retten. Denne anerkjennelsen er blitt bekreftet i over 500 avgjørelser som FNs menneskerettskomité har truffet.»