Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

25. JANUAR 2017
SØR-KOREA

«Årets beste rettsavgjørelse»

«Årets beste rettsavgjørelse»

Tre unge menn, Hye-min Kim, Lak-hoon Cho og Hyeong-geun Kim, forlot rettssalen som frie menn, takknemlige for at de ikke var blitt dømt til fengsel. Det var et overraskende resultat, for sakene deres dreide seg om spørsmålet om militærnekting av samvittighetsgrunner, et standpunkt som fører til at hundrevis av menn i Sør-Korea hvert år blir fengslet. Siden dette har vært et uløst spørsmål gjennom lange tider og også ført til fengselsstraff for de tre mennenes fedre og over 19 000 andre, regnet de med at de ville få samme straff. Den historiske «ikke skyldig»-avgjørelsen i Gwangju appelldomstol har lagt grunnlaget for forhåpninger om et positivt utfall i denne saken.

Appelldomstol treffer «årets beste rettsavgjørelse»

Det var minst 200 nyhetsmeldinger om saken, og de påpekte ikke bare konsekvensene av denne første «ikke skyldig»-avgjørelsen av en appelldomstol, men også den økende interessen for spørsmålet generelt sett. Én avis omtalte den som «årets beste rettsavgjørelse», og en annen rangerte den blant de fem viktigste rettsavgjørelsene i Sør-Korea i 2016.

Appelldomstolens avgjørelse gjenspeiler juridiske eksperters og dommeres endrede syn på dette spørsmålet. I en rekke nylige saker har dommerne sett at disse mennene er motivert av en ekte og dyptfølt moralsk overbevisning, og at det å enten dømme dem til tvungen militærtjeneste eller straffe dem for at de nekter dette, ville være et brudd på deres samvittighetsfrihet. Dommerne konkluderte med at mennene hadde en «berettiget grunn» til å nekte militærtjeneste. I stedet for å betrakte disse mennene som noen som unndrar seg militærtjeneste, har dommere de siste 20 månedene truffet 16 «ikke skyldig»-avgjørelser.

«Det er en bemerkelsesverdig utvikling», sier Du-jin Oh, en jurist som har representert mange samvittighetsnektere. Han sier: «Det er gledelig å se at det blir truffet stadig flere ‘ikke skyldig’-avgjørelser og i den senere tid også av en appelldomstol. I hvert tilfelle forventes det at påtalemyndigheten skal anke disse avgjørelsene, men Sør-Koreas tydelige endrede tankegang retter i økende grad oppmerksomheten mot forfatningsdomstolens pågående sak angående samvittighetsfrihet.»

Ønsket om en løsning

Nasjonen venter på en avgjørelse ved Sør-Koreas forfatningsdomstol. Forfatningsdomstolen veier grunnlovens garanti om samvittighetsfrihet opp mot vernepliktslovens straff av dem som benytter denne friheten til å nekte militærtjeneste av dyp religiøs overbevisning eller annen overbevisning.

Dae-il Hong, en talsmann for Jehovas vitner i Sør-Korea, sier: «Tusenvis av familier i Sør-Korea gleder seg til en løsning som respekterer unge menns religiøse overbevisning, og som ikke tvinger dem til å handle i strid med sin samvittighet. Vi ser fram til en avgjørelse ved forfatningsdomstolen som tar hensyn til disse unge mennenes verdighet.»