Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

JURIDISKE NYHETER OG MENNESKERETTIGHETER

Sør-Korea

25. JANUAR 2017

«Årets beste rettsavgjørelse»

Gwangju appelldomstol erklærte tre unge menn som nektet militærtjeneste, «ikke skyldig». Nasjonen venter på at høyesterett skal treffe sin avgjørelse.

25. JANUAR 2017

Nasjonal menneske­retts­kom­mi­sjon oppfordrer til å respektere samvittighetsfriheten

Sør-Koreas nasjonale menneskerettskommisjon ba myndighetene om å forsvare den grunnleggende retten til å nekte militæret av samvittighetsgrunner.

20. DESEMBER 2016

Sør-Koreas forfatningsdomstol offentliggjør snart en viktig avgjørelse

Hvis domstolen treffer en positiv avgjørelse om samvittighetsnektere, vil det styrke religions- og samvittighetsfriheten til alle Sør-Koreas innbyggere.