Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

JURIDISKE NYHETER OG MENNESKERETTIGHETER

Sør-Korea

9. JUNI 2017

Domstol i Sør-Korea støtter samvittighetsnekteres menneskerettigheter

Domstolen avgjorde at administrasjonskontoret for militær bemanning må slutte å offentliggjøre personopplysninger om samvittighetsnektere på nettet.

7. MARS 2017

Sør-Koreas urettferdige behandling av Dong-hyuk Shin

Shins rett til samvittighets- og religionsfrihet blir krenket ved at han blir straffet for å nekte militær trening med reservestyrkene.

25. JANUAR 2017

«Årets beste rettsavgjørelse»

Gwangju appelldomstol erklærte tre unge menn som nektet militærtjeneste, «ikke skyldig». Nasjonen venter på at høyesterett skal treffe sin avgjørelse.