Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

JURIDISKE NYHETER OG MENNESKERETTIGHETER

Sør-Korea

20. DESEMBER 2016

Sør-Koreas forfatningsdomstol offentliggjør snart en viktig avgjørelse

Hvis domstolen treffer en positiv avgjørelse om samvittighetsnektere, vil det styrke religions- og samvittighetsfriheten til alle Sør-Koreas innbyggere.

12. OKTOBER 2016

Militærnekting på rullebladet gjør vondt verre

Samvittighetsnektere i Sør-Korea opplever at fengselsdommene får store konsekvenser. Det «kriminelle» rullebladet påvirker livet deres på uventede måter.