Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

22. APRIL 2014
RUSSLAND

Russiske borgere blir straffeforfulgt for sin tro

Russiske borgere blir straffeforfulgt for sin tro

I den første saken av sitt slag i det moderne Russland har det blitt reist tiltale mot 16 Jehovas vitner * i Taganrog ene og alene fordi de samles til fredelige møter og utøver sin tro. * Hvis de blir funnet skyldige, risikerer de å få bøter på opptil 300 000 rubler (50 000 kroner) eller i noen tilfeller fengselsstraffer på opptil åtte år. De 16 vitnene har fått forbud mot å forlate Taganrog fram til domstolen treffer en avgjørelse.

Undertrykkelsen av Jehovas vitner i Taganrog begynte i juni 2008 da statsadvokaten i Rostov krevde at Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon i Taganrog skulle oppløses og forbys. Han hevdet også at den religiøse litteraturen Jehovas vitner utgir, inneholder ekstremistiske ytringer. En lavere domstol gav statsadvokaten medhold, og Russlands høyesterett stadfestet avgjørelsen 8. desember 2009.

Etter at høyesterett hadde behandlet saken, beslagla lokale myndigheter Jehovas vitners Rikets sal (møtelokale) i Taganrog, slik at vitnene måtte holde møtene sine i private hjem. Høyesterett bestemte også at 34 av Jehovas vitners publikasjoner skulle føres opp på den føderale listen over ekstremistisk materiale. Jehovas vitner har klaget disse dommene inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Myndighetene i Taganrog har brukt disse avgjørelsene som et påskudd for å trakassere og terrorisere Jehovas vitner. I 2011 trengte politifolk seg inn i 19 av Jehovas vitners hjem så tidlig som klokken seks om morgenen. De vekket familier, deriblant eldre og barn, og gjennomførte åtte til elleve timers ransakinger på jakt etter påstått ekstremistisk litteratur. Politifolkene konfiskerte helt vilkårlig alle religiøse publikasjoner og tok personlige eiendeler. Lokale myndigheter gjorde hemmelige videoopptak av religiøse møter og personer som var til stede på dem, i et forsøk på å få noe å anklage dem for. Hendelsene i Taganrog ble starten på en statlig kampanje der Jehovas vitner over hele Russland har blitt trakassert og dårlig behandlet. *

Jehovas vitner er et internasjonalt anerkjent trossamfunn. Den russiske grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon garanterer religionsfrihet. Høyere domstoler rundt om i verden har stadfestet at denne rettigheten også gjelder Jehovas vitner. Myndighetspersoner i Taganrog opptrer likevel på en måte som gir inntrykk av at vitnene ikke fortjener å ha religionsfrihet.

Straffesaken pågår fortsatt, og det er ventet at det vil bli truffet en avgjørelse i mai etter at domstolen har hørt partenes avsluttende innlegg. Hvis domstolen finner de 16 vitnene skyldige, vil det true friheten til over 800 Jehovas vitner i Taganrog. Det kan også utgjøre en presedens for straffesaker mot Jehovas vitner i andre deler av Russland som ennå ikke er avgjort.

Grigorij Martynov, en talsmann for Jehovas vitner i Russland, uttalte: «Dette inngrepet i religionsfriheten er uberettiget. Jehovas vitner utgjør ingen trussel mot Den russiske føderasjons integritet og sikkerhet. Denne trakasseringen og fordomsfulle behandlingen foregår bare fordi de er Jehovas vitner.»

^ avsn. 2 Merk at bare 10 av de 16 er med på bildet ovenfor.

^ avsn. 2 Russiske myndigheter reiste tiltale mot de 16 vitnene i 2012 i henhold til artikkel 282.2(1) og (2) i den russiske straffeloven, noe som kan gi fengselsstraff på opptil tre år. Fire eldste i Jehovas vitners menigheter har også blitt tiltalt i henhold til artikkel 150(4) i straffeloven, noe som kan gi fengselsstraff på fem til åtte år.

^ avsn. 5 Siden avgjørelsen i Russlands høyesterett 8. desember 2009 har over 70 av Jehovas vitners religiøse publikasjoner blitt forbudt fordi de er såkalt ekstremistiske, og politifolk har arrestert over 1600 Jehovas vitner, trengt seg inn i og ransaket minst 171 av Jehovas vitners hjem og møtelokaler og avbrutt eller forstyrret 69 religiøse møter.