Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

31. JULI 2014
RUSSLAND

Jehovas vitner i Taganrog domfelt for å ha praktisert sin tro

Jehovas vitner i Taganrog domfelt for å ha praktisert sin tro

Den 30. juli 2014 ble 7 av 16 Jehovas vitner domfelt i Taganrog byrett for å ha organisert og vært til stede på fredelige religiøse møter. De var tiltalt ene og alene fordi de hadde utført den samme religiøse virksomheten som Jehovas vitner utfører verden over. Denne dommen skaper presedens og truer derfor Jehovas vitners religionsfrihet i hele Russland.

Dommeren hadde bestemt at dommen skulle kunngjøres 28. juli 2014, men dette ble utsatt til dagen etter. Den 29. juli begynte dommeren å lese opp den 100 sider lange rettsavgjørelsen, og han fullførte opplesningen på formiddagen den 30. juli. Han dømte fire eldste til mellom fem og fem og et halvt års fengsel og ila dem en bot på 100 000 rubler (17 500 kroner). Dommeren fant også tre andre Jehovas vitner skyldig og ila dem bøter på 50 000 til 60 000 rubler (8750 til 10 500 kroner). Dommeren frafalt alle bøtene fordi foreldelsesfristen hadde utløpt, og avgjorde at fengselsdommene skulle gjøres betinget. De ni andre tiltalte ble frikjent.

Som grunnlag for sin avgjørelse brukte dommeren en rettsavgjørelse fra september 2009 i Rostov regionale domstol som gikk ut på å oppløse Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon i Taganrog. Selv om rettsavgjørelsen fra 2009 bare gjaldt det juridiske selskapet, mente dommeren at all religiøs virksomhet utført av Jehovas vitner i Taganrog og området rundt er forbudt.

Under den 15 måneder lange rettssaken erklærte de tiltalte at de nektet å gi avkall på sin tro, og at de ville fortsette å være aktive Jehovas vitner. De som ble straffedømt, er fast bestemt på å fortsette sin religiøse aktivitet. Men det betyr at de kan risikere å bli fengslet som vaneforbrytere.

Victor Zjenkov, en av advokatene i saken, sier: «Jeg frykter for hva denne avgjørelsen kan bety for Jehovas vitner i Russland. Offentlige myndigheter i Taganrog og i resten av Russland kan bruke denne avgjørelsen som propaganda for å kunne fortsette å trakassere og forfølge Jehovas vitner og true dem med fengselsstraffer bare fordi de praktiserer sin tro.»

Jehovas vitner i Taganrog anker dommen til Rostov regionale domstol.