Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

2. JUNI 2014
RUSSLAND

Rettsforfølgelsen av Jehovas vitner i Taganrog i Russland fortsetter

Rettsforfølgelsen av Jehovas vitner i Taganrog i Russland fortsetter

Den straffesaken mot 16 Jehovas vitner som blir ført for Taganrog byrett, fortsatte gjennom hele mai 2014. Det er den eneste rettssaken i Russland der det blir øvd press mot russiske borgere for å få dem til å fraskrive seg sin tro under trussel om straffeforfølgelse. En av de tiltalte sier: «De vil at jeg skal være som alle andre, de vil ikke at jeg skal være annerledes. De vil ikke at jeg skal gå ut og snakke om Bibelen. Hva som blir det neste som skjer, vet jeg ikke.»

Russiske myndigheter misbruker loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet ved å anvende den på Jehovas vitners religionsutøvelse. Dette har de gjort med stadig større intensitet siden 2009. Victor Zjenkov, en av Jehovas vitners advokater, sier: «Jeg har analysert det som har skjedd de siste årene i forbindelse med rettsforfølgelsen av Jehovas vitner, og har kommet til at politiet har deltatt i en konstant, målrettet kamp mot Jehovas vitner.» De lokale myndighetene i Taganrog har inntatt en enda mer aggressiv holdning og har behandlet vitnene som om deres religionsutøvelse er forbudt i regionen, selv om Jehovas vitner har vært et registrert trossamfunn i Den russiske føderasjon siden 1992. Det er tydelig hvilke intensjoner myndighetene i Taganrog har. En annen av de tiltalte sier om hva han opplevde: «Etterforskeren sa rett ut til meg på sitt kontor: ‘Underskriv dokumentet som sier at du ikke lenger er et av Jehovas vitner, så frafaller vi hele saken mot deg og løslater deg – du kan gå hvor du vil.’»

Avhengig av domstolens avgjørelse kan de 16 vitnene bli bøtelagt eller idømt tvangsarbeid eller fengselsstraff. Hvis de blir domfelt, er religionsfriheten i hele Russland truet. Alle Jehovas vitner i Russland vil risikere lignende straffeforfølgelse bare fordi de utøver sin religion på fredelig vis. Aljona Borodina, en annen av forsvarsadvokatene, sier: «Vitnene blir hele tiden utsatt for inngrep fra statlige myndigheter. Litteraturen deres er ført opp på listen over ekstremistisk materiale. Hvis en domstol erklærer at en bok er ekstremistisk, vil den bli destruert på grunnlag av rettsavgjørelsen. En forfatter sa: ‘Der man brenner bøker, vil man til slutt også brenne mennesker.’ Det som skjer nå, er en alvorlig trussel mot religionsfriheten.»

Det ventes at dommeren avsier endelig dom en gang i juni 2014. Jehovas vitner verden over og mange andre som er interessert i religionsfrihet, er spent på utfallet.