Dommer Vasjutsjenko i Taganrog byrett har kunngjort at han vil avsi dommen i rettssaken som gjelder 16 Jehovas vitner, den 27. november 2015, kl. 10.30, lokal tid Moskva. De tiltalte er anklaget for ekstremisme fordi de har arrangert og gått på religiøse møter, der Bibelen drøftes på en fredelig måte. Hvis de blir dømt, vil alle bli ilagt store bøter, og fire av dem kan bli fengslet i opptil seks år.

Adressen til rettslokalet er 347939, g. Taganrog, ul. Tsjutsjeva, d. 42/2.