Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

7. APRIL 2016
RUSSLAND

Myndighetene truer med å stenge Jehovas vitners hovedkontor i Russland

Myndighetene truer med å stenge Jehovas vitners hovedkontor i Russland

Den russiske riksadvokatens kontor har utstedt en offisiell advarsel til Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland. Advarselen gjelder organisering av religiøs virksomhet – den samme fredelige virksomheten som Jehovas vitner over hele verden deltar i. I advarselen, som er datert 2. mars 2016 og underskrevet av V. Ja. Grin, blir Jehovas vitners religionsutøvelse karakterisert som «ekstremistisk virksomhet», og senteret blir pålagt å sørge for at det blir slutt på alle «lovbrudd» innen to måneder, ellers vil senteret bli stengt.

Denne trusselen mot Jehovas vitners hovedkontor i Russland utgjør det foreløpige toppunktet i en aggressiv kampanje som støttes av styresmaktene. Siden 2007 har russiske myndigheter feilaktig anvendt lovverk om ekstremisme på Jehovas vitners religionsutøvelse. De har oppløst flere av vitnenes lokale juridiske selskaper og forbudt en rekke religiøse publikasjoner.