Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

14. JANUAR 2016
RUSSLAND

Russiske tollere beslaglegger forsendelser av bibler og bibelske publikasjoner

Russiske tollere beslaglegger forsendelser av bibler og bibelske publikasjoner

Det siste året har russiske myndigheter gått lenger i å begrense religionsfriheten ved å nekte Jehovas vitner å importere bibler. Jehovas vitner ble sjokkert over å høre at tollstasjonen i Vyborg påstod at biblene kunne inneholde tegn på «ekstremisme». Dette medfører ikke bare store konsekvenser for Jehovas vitner, men også for russiske borgere som ser på Bibelen som en hellig bok og viktig for troen sin.

Alarmerende beskyldninger mot Bibelen

Den 13. juli 2015 stoppet tollerne i grensebyen Vyborg en forsendelse med 2016 eksemplarer av Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter på russisk. * Myndighetene beslagla biblene og sendte tre av dem til en «ekspert» som skulle avgjøre om de inneholdt «ekstremistiske» uttalelser. I august gikk tollerne til sak mot Jehovas vitners avdelingskontor i Finland (som var avsender av litteraturen til Russland).

Tidligere, 5. mai 2015, beslagla tollmyndighetene en forsendelse med religiøs litteratur som inneholdt bibler på ossetisk som Jehovas vitner har utgitt. Dette har vært et hardt slag for ossetisktalende kristne i Russland, siden Ny verden-oversettelsen er den eneste ossetiske oversettelsen av hele Bibelen.

Russiske myndigheter har tidligere feilanvendt den føderale loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet på Jehovas vitners publikasjoner, men dette er første gang myndighetene har hevdet at en oversettelse av Bibelen kan knyttes til ekstremisme. * Hvis domstolene stempler disse biblene som ekstremistiske, vil de bli forbudt i hele Russland.

Ulovlig beslag av andre publikasjoner

Noe av litteraturen som blir nektet innført

I tillegg til at tollmyndighetene har forhindret importen av bibler, har de siden mars 2015 stanset forsendelsene av Jehovas vitners religiøse publikasjoner. * De følger samme framgangsmåte hver gang de beslaglegger en forsendelse. Først foretar de en ulovlig ransakelse for å få tak i publikasjoner til en «ekspertstudie», * og så starter påtalemyndigheten prosessen med å erklære publikasjonene for ekstremistiske. Kompliserte juridiske kamper er vanskelig å unngå, siden nesten hver forsendelse må behandles i rettssystemet.

Jehovas vitner har i et forsøk på å få utlevert en av forsendelsene forelagt tollmyndighetene gunstige rettsavgjørelser, ekspertstudier og annen dokumentasjon som viser at myndighetene allerede har erklært innholdet i litteraturforsendelsen for ikke-ekstremistisk. Men tollmyndighetene har ignorert bevisene og beslaglagt forsendelsen.

Blokkeringen av Jehovas vitners forsendelser kommer samtidig med nye restriksjoner på tilgangen til de elektroniske publikasjonene deres. Som det eneste landet i verden forbød Russland den 21. juli 2015 Jehovas vitners offisielle nettsted, jw.org. Internettleverandører i hele Russland har blokkert tilgangen til nettstedet, og alle i Russland som reklamerer for nettstedet, risikerer å bli straffeforfulgt.

Forbudet gjør det veldig vanskelig for Jehovas vitner å få tilgang til elektroniske publikasjoner, et tap som er spesielt stort for dem blant Jehovas vitner som er døve eller blinde. Bibelsk opplæring er grunnleggende på Jehovas vitners møter, så det at publikasjonene er vanskelige å få tak i, går ut over religionsutøvelsen deres.

Jehovas vitner ber om at fornuften må seire

Russiske domstoler har avvist tidligere forsøk på å forby andre tekster som anses som hellige. I 2011 avviste en russisk domstol i Tomsk et krav om å forby en utgave av den hinduiske Bhagavadgita. I 2013 omgjorde en ankedomstol en avgjørelse som hadde erklært en oversettelse av Koranen for ekstremistisk.

Jehovas vitner håper at russiske domstoler vil avvise tollmyndighetenes absurde påstand om at en oversettelse av Bibelen er ekstremistisk, og sørge for at bibler og andre av Jehovas vitners religiøse publikasjoner som er beslaglagt, blir utlevert.

Tidslinje over beslaglagte forsendelser

 1. 1. mars 2015

  Tollere stanser en litteraturforsendelse og tar ulovlig beslag i publikasjonene.

 2. 4. mai 2015

  Myndighetene stopper en forsendelse som er på vei til Russland. Senere ransaker de lasten og beslaglegger flere publikasjoner – deriblant bibler på ossetisk – for å undersøke om disse inneholder tegn på «ekstremisme».

 3. 28. mai 2015

  Retten utpeker en institusjon i St. Petersburg til å foreta en «ekspertstudie» av artiklene i forsendelsen av 1. mars 2015.

 4. Juni 2015

  Tollerne stanser to forsendelser på grensen ved Vyborg.

 5. 13. juli 2015

  Tollerne stanser en forsendelse som bare inneholder bibler på russisk.

 6. 13. august 2015

  Tollere i Vyborg beslaglegger alle de 2016 biblene i forsendelsen av 13. juli og hevder at de kan inneholde tegn på «ekstremisme». Tollmyndighetene går til sak mot Jehovas vitners avdelingskontor i Finland.

 7. 1. september 2015

  I et avhør om forsendelsen av ossetiske bibler og annen litteratur av 4. mai avviser dommeren Jehovas vitners begjæringer og nekter advokatene deres å framføre sin avsluttende prosedyre.

 8. 30. oktober 2015

  Byretten i Vyborg avgjør at tollernes ransaking av forsendelsen av 4. mai var ulovlig.

 9. 17. november 2015

  Retten avholder et rettsmøte om forsendelsen av bibler av 13. juli og trekker seg tilbake.

^ avsn. 4 Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter er en bibeloversettelse på et moderne språk som blir utgitt av Jehovas vitner, og som tilbys gratis på over 120 språk.

^ avsn. 6 Pr. 1. januar 2016 har russiske domstoler erklært 82 av Jehovas vitners publikasjoner for ekstremistiske. Jehovas vitner bestrider disse avgjørelsene, både i nasjonale domstoler og i Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

^ avsn. 8 Pr. desember 2015 har tollmyndighetene i Vyborg stanset sju forsendelser som skulle til Jehovas vitner i Russland.

^ avsn. 8 Ifølge russisk lovgivning kreves det en rettsavgjørelse for ransaking og beslaglegging, og representanter for begge parter må være til stede. I hvert tilfelle har tollmyndighetene ignorert dette kravet.