Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

5. APRIL 2017
RUSSLAND

Høyesterett fortsetter behandlingen av saken om å forby Jehovas vitner i Russland

Høyesterett fortsetter behandlingen av saken om å forby Jehovas vitner i Russland

Den 5. april 2017 behandlet Russlands høyesterett saken om å forby Jehovas vitner i Russland. Begjæringer og prosedyrer ble hørt før retten tok pause i saken. Justisdepartementets krav går ut på å «erklære den religiøse organisasjonen, Jehovas vitners administrative senter, som ekstremistisk, forby deres arbeid og stenge administrasjonssenteret». Retten fortsetter behandlingen av saken 6. april 2017, kl. 14.00.

Mark Sanderson, som er medlem av Jehovas vitners styrende råd, og som var til stede i rettssalen, sa: «Det er uforståelig at høyesterett avviste de fleste av administrasjonssenterets anmodninger. Representanter fra mange ambassader og menneskerettsorganisasjoner var til stede. Verden følger med.»