Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

16. MARS 2017
RUSSLAND

Justisdepartementet i Russland vil forby Jehovas vitner i landet

Justisdepartementet i Russland vil forby Jehovas vitner i landet

Det russiske justisdepartementet har levert en begjæring til høyesterett om å «erklære Jehovas vitners religiøse organisasjon, deres administrasjonssenter, for å være ekstremistisk, forby dens virksomhet og oppløse den». Den 15. mars 2017 opplyste høyesterett på sitt offisielle nettsted at domstolen hadde mottatt begjæringen fra justisdepartementet. Administrasjonssenteret ble senere underrettet om at høyesterett skal behandle begjæringen om oppløsning, og at saken skal opp for retten den 5. april 2017 kl. 10.

Hvis høyesterett treffer en avgjørelse i justisdepartementets favør, vil det få svært alvorlige konsekvenser for Jehovas vitner i Russland. De risikerer å miste eiendommer som er viet til religionsutøvelse, og nesten 400 juridiske selskaper kan bli oppløst. Dessuten kan de over 170 000 vitnene i landet bli straffeforfulgt bare for å overvære religiøse møter, lese Bibelen sammen eller snakke med andre om det de tror på.

Vasilij Kalin, en representant for administrasjonssenteret i Russland, sier: «Det som hvert Jehovas vitne i Russland sterkt ønsker, er bare å kunne tilbe sin Gud på en fredelig måte. I over 100 år har myndighetene i Russland tråkket på de garantiene som er innlemmet i deres egne lover, og som gir oss denne rettigheten. Jeg var bare en gutt da Stalin forviste familien min til Sibir bare fordi vi var Jehovas vitner. Det er trist og kritikkverdig at mine barn og barnebarn skal trenge å oppleve noe lignende. Jeg hadde aldri trodd at vi igjen skulle stå overfor trusselen om religionsforfølgelse, i det moderne Russland.»