Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

8. MARS 2017
RUSSLAND

Forbud mot Jehovas vitner i Russland nær forestående?

Forbud mot Jehovas vitner i Russland nær forestående?

Den 21. februar 2017 kom det russiske justisdepartementet med et nytt krav til Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland. Departementet krever nå at administrasjonssenteret legger fram informasjon om alle de 2277 menighetene i Russland.

Justisdepartementet kom med dette kravet i forbindelse med en inspeksjon av administrasjonssenteret som var beordret av riksadvokaten. Under inspeksjonen fokuserte myndighetene bare på Jehovas vitners juridiske enheter. Disse enhetene innbefatter administrasjonssenteret og dessuten lokale religiøse foreninger menighetene bruker for å kunne eie eiendommer der de har religiøse møter. Den 27. februar 2017 avsluttet justisdepartementet inspeksjonen og rapporterte at administrasjonssenteret brøt loven og viste tegn til å drive med «ekstremistisk virksomhet».

Jehovas vitner over hele verden er svært bekymret for sine trosfeller i Russland. Dette nye kravet viser at justisdepartementet nå har vendt oppmerksomheten mot Jehovas vitners menigheter. Jehovas vitner frykter at det myndighetene nå gjør, betyr at riksadvokaten ikke bare ønsker å avvikle alle Jehovas vitners juridiske enheter i Russland, men også forby Jehovas vitner i hele landet.