Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

28. NOVEMBER 2014
RUSSLAND

Ankesak ved Rostov regionale domstol – vil retten renvaske eller fengsle Jehovas vitner?

Ankesak ved Rostov regionale domstol – vil retten renvaske eller fengsle Jehovas vitner?

Den 11. desember 2014 skal Rostov regionale domstol behandle anken i straffesaken mot 16 av Jehovas vitner i Taganrog i Russland. De ble stilt for retten fordi de overvar og organiserte fredelige religiøse møter.

Vanskelighetene for Jehovas vitner i Taganrog begynte i 2011, da myndighetene der i byen foretok aggressive husransakelser og gjorde skjulte videoopptak av de religiøse møtene deres. Dette førte etter hvert til at det ble reist tiltale mot dem. Etter en 15 måneder lang rettssak ble sju Jehovas vitner domfelt i Taganrog byrett den 30. juli 2014. Alle sju ble ilagt store bøter, og fire av dem fikk lange fengselsdommer, men dommeren frafalt straks bøtene og bestemte at fengselsdommene skulle gjøres betinget. Han frikjente de ni andre på grunn av bevisets stilling, men holdt fast ved at de hadde deltatt i «ekstremistisk virksomhet». Alle de 16 har anket og har anmodet om å bli fullstendig frikjent for de lovbruddene de er anklaget for.

Aktor har også anket. Han krever at Rostov regionale domstol fengsler de fire vitnene, som er kristne eldste, og at de blir satt i varetekt straks etter at den muntlige forhandlingen er avsluttet. Han krever også at domstolen omstøter frikjennelsen av de ni andre Jehovas vitner og erklærer dem skyldige i å ha deltatt i «ekstremistisk virksomhet».

Vasilij Kalin, en representant for Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland, sier: «Jeg håper at Rostov regionale domstol vil se at disse 16 ofrene for religiøs undertrykkelse allerede har vært utsatt for en ren parodi av en rettssak, og at domstolen vil renvaske dem for de anklagene de er dømt for.»