Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

11. FEBRUAR 2013
RUSSLAND

‘Vi lever ikke i 1937’

‘Vi lever ikke i 1937’

Den 19. april 2012 i byen Perm i den sentrale delen av Russland fikk Aleksandr Solovjov, som er et av Jehovas vitner, en bot på 1000 rubler (cirka 200 kroner) for å ha arrangert ‘uautoriserte religiøse møter’ i et leid lokale.

Etter at dommeren ved distriktsdomstolen hadde lyttet oppmerksomt til alle «bevisene» mot Solovjov, omgjorde han den avgjørelsen som en lavere domstol hadde truffet, og opphevet boten.

Da dommeren hadde lest opp avgjørelsen, vendte han seg til den frikjente Solovjov og sa: «Trass i inkonsekvent lovgivning og enkeltpersoners fordommer lever vi ikke i 1937 og kan ikke bare lukke øynene for de åpenbare fakta. Måtte det undervisningsarbeidet dere gjør, føre til at samfunnet vårt blir mer moralsk rettskaffent.»

I juli 1937 utstedte den sovjetiske diktatoren Stalin ordre 00447, noe som ble starten på en terrorperiode. De som hadde det som ble oppfattet som avvikende meninger, ble arrestert og deretter dømt i rettssaker som var rene parodier. Offisielle opptegnelser viser at titusener ble sendt til arbeidsleirer, og at over 300 000 ble dømt til døden og henrettet.