Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

2. DESEMBER 2015
RUSSLAND

Taganrog byrett dømmer 16 Jehovas vitner for religiøs aktivitet

Taganrog byrett dømmer 16 Jehovas vitner for religiøs aktivitet

Etter en rettssak som varte i 11 måneder, dømte Taganrog byrett 16 Jehovas vitner for å ha organisert og gått på religiøse møter. Retten baserte avgjørelsen på en lov som straffer personer som organiserer og deltar i ekstremistisk virksomhet. Dette kunne gjøres fordi den regionale domstolen i 2009 hadde anvendt Russlands lov om ekstremisme feil. *

Den 30. november 2015 dømte dommer A.V. Vasjutsjenko fire Jehovas vitner til 5 års fengsel for å ha organisert religiøse møter og gav hver av dem en bot på 100 000 rubler (13 000 kroner). Dommeren ila de 12 andre tiltalte bøter på mellom 20 000 og 70 000 rubler (2500–9000 kroner). Men dommeren gjorde straks dommene betinget og frafalt bøtene. Det er ennå ikke klart hvordan de betingede dommene vil berøre de domfelte. Men uansett har de blitt stemplet som kriminelle.

Et vanskelig valg

Over 800 Jehovas vitner som bor i Taganrog, er bekymret for konsekvensene av å komme fredelig sammen for å drøfte Bibelen og be. Alle de tiltalte gjorde det helt klart under rettssaken at de vil fortsette å komme sammen som Jehovas vitner. Denne dommen vil vise om de står fast på sin beslutning. «Retten sa på en måte til oss: ‘Fraskriv dere troen, eller bli dømt som vaneforbrytere’», sa Aleksandr Skvortsov, en av de domfelte.

Jehovas vitner i Russland er urolige etter dommen i Taganrog. Myndighetene i Samara og Abinsk har gjort det samme som i Taganrog og feilaktig anvendt loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet på Jehovas vitners fredelige religionsutøvelse, og de har slettet vitnenes lokale juridiske enheter. Så lenge russiske myndigheter fortsetter i samme spor, regner Jehovas vitner med at deres religionsfrihet i Russland fortsatt vil være truet.

Kampen for religionsfrihet fortsetter

Avgjørelsen reflekterer et stadig større press fra russiske myndigheter for å undertrykke trossamfunnet Jehovas vitner. I fjor erklærte russiske myndigheter at to av Jehovas vitners lokale juridiske enheter var ekstremistiske. Siden mars 2015 har myndighetene nektet Jehovas vitner å importere religiøs litteratur, ikke engang bibler. I juli fikk Russland den tvilsomme æren å være det eneste landet i verden som har forbudt Jehovas vitners offisielle nettsted, jw.org. Jehovas vitner kjemper mot disse negative avgjørelsene i nasjonale domstoler og har sendt 28 klager til Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å få en slutt på menneskerettighetsbruddene i Russland.

De 16 straffedømte i Taganrog vil anke dommen, og da starter enda et kapittel i deres lange juridiske kamp. Jaroslav Sivulskij, en representant for Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland, sier: «De har blitt rettsforfulgt i over to og et halvt år. Det er trist at de må i retten enda en gang for å forsvare sin grunnleggende rett til religionsfrihet, som grunnloven garanterer.»

Jehovas vitner er ikke ekstremister. De religiøse møtene deres lærer dem å vise kjærlighet til Gud og medmennesker. I Taganrog gjennomgår Jehovas vitner det samme stoffet på sine ukentlige møter som sine trosfeller over hele verden. Til tross for 1700 dokumenterte tilfeller der russiske myndigheter har misbrukt sin makt, har Jehovas vitner ikke svart med sivil ulydighet en eneste gang.

Jehovas vitner håper at myndighetene i Russland innser at deres religiøse aktivitet er fredelig, og slutter å straffeforfølge dem i Taganrog og andre steder. Myndighetene bør gi Jehovas vitner den samme grunnleggende religionsfriheten som de gir andre veletablerte, anerkjente religionssamfunn.

Tidslinje *

 1. 22. januar 2015

  Ny rettssak for 16 Jehovas vitner begynner i Taganrog byrett.

 2. Juni 2015

  Dommeren utsetter rettssaken og avgjørelsen til høsten.

 3. 13. november 2015

  Dommeren utsetter rettssaken igjen.

 4. 30. november 2015

  Taganrog byrett dømmer alle de 16 tiltalte. Alle blir bøtelagt, og fire av dem blir idømt fengselsstraffer på mer enn 5 år. Dommene blir gjort betingede.