Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

29. MAI 2017
RUSSLAND

Russisk politi gjennomfører razzia mot religiøst møte i Orjol og arresterer dansk statsborger

Russisk politi gjennomfører razzia mot religiøst møte i Orjol og arresterer dansk statsborger

Den 25. mai 2017 avbrøt tungt bevæpnede tjenestemenn fra politiet og den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) et fredelig religiøst møte som Jehovas vitner i byen Orjol i Russland holder ukentlig. Myndighetene gjorde det kjent at de vil straffeforfølge Jehovas vitner fordi de angivelig fortsetter med virksomheten til en ekstremistisk organisasjon. Myndighetene avviklet den lokale religiøse organisasjonen (LRO) i Orjol 14. juni 2016 på grunnlag av anklager om ekstremisme. I tillegg registrerte myndighetene personopplysninger om alle som var til stede på møtet, beslagla de elektroniske enhetene deres og ransaket hjemmene til vitnene i Orjol.

Myndighetene tok med seg mennene i menigheten i Orjol til FSB sine kontorer og har varetektsfengslet Dennis Christensen, en dansk statsborger som er eldste i menigheten. Påtalemyndigheten kom med en hasteanmodning til distriktsdomstolen om at Dennis Christensen må holdes i varetekt, slik at FSB får tid til å samle beviser og framskaffe vitner for å opprette sak. Dommer Svetlana Naumova innvilget anmodningen og beordret at Dennis Christensen skulle holdes i varetekt i to måneder. Avgjørelsen ble påklaget 29. mai. Hvis han blir dømt, risikerer han mellom seks og ti års fengsel, i henhold til den russiske straffelovens artikkel 282.2(1).

Orjol menighet av Jehovas vitner holdt et religiøst møte som gruppe – de er ikke et juridisk selskap. Det er tydelig at de russiske myndighetene ikke bare ønsker å avvikle de juridiske selskapene til Jehovas vitner (LRO-ene), men også få dem til å slutte med sin religionsutøvelse. Dette ligner på det som skjedde med Jehovas vitner i byen Taganrog, der myndighetene først avviklet LRO-en og senere tiltalte 16 medlemmer av menigheten for ekstremisme fordi de fortsatte å komme sammen på fredelige religiøse møter. I november 2015 ble alle 16 dømt, men dommene og bøtene ble gjort betinget. Den europeiske menneskerettsdomstol ser for tiden på saken.