Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

26. OKTOBER 2016
RUSSLAND

Russlands høyesterett legger ytterligere begrensninger på Jehovas vitners religionsutøvelse

Russlands høyesterett legger ytterligere begrensninger på Jehovas vitners religionsutøvelse

Den 18. oktober 2016 opprettholdt Russlands høyesterett en lavere domstols avgjørelse om å oppløse et av Jehovas vitners lokale juridiske selskaper i Orjol på bakgrunn av anklager om «ekstremisme». Dette er det sjuende lokale juridiske selskapet til Jehovas vitner som russiske domstoler har oppløst. I alle de sju tilfellene har det skjedd som følge av at loven om ekstremistisk virksomhet feilaktig har blitt anvendt på Jehovas vitners religionsutøvelse.

Lokale myndigheter i Orjol prøvde tidligere å få avviklet det juridiske selskapet i Orjol på bakgrunn av fabrikkerte beviser. Da disse forsøkene ikke førte fram, gikk justisdepartementet i mai 2016 til sak mot det juridiske selskapet i Orjol med anklage om at selskapet var en «ekstremistisk» organisasjon.

Denne saken er viktig, for det juridiske selskapet i Orjol er det første som har mottatt en advarsel og blitt oppløst siden riksadvokatens kontor sendte en advarsel til Jehovas vitners hovedkontor i Russland i mars 2016.