Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

RUSSLAND

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Den 25. mai 2017 avbrøt tungt bevæpnede tjenestemenn fra politiet og den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) et fredelig religiøst møte som Jehovas vitner i Orjol i Russland holder ukentlig. Fordi myndighetene i juni 2016 oppløste Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Orjol på grunn av anklager om ekstremisme, hevder myndighetene nå at menighetens møter er en videreføring av virksomheten til en ekstremistisk organisasjon.

Påtalemyndigheten innledet straffeforfølgelse av Dennis Christensen, en eldste i Orjol menighet, for hans rolle i menighetens virksomhet. Sovjetskij distriktsdomstol beordret at Christensen skulle holdes varetektsfengslet fram til den 23. juli 2017, slik at FSB kunne få tid til å samle beviser og innhente vitner for å bygge opp saken mot ham. Den 29. mai 2017 ble det sendt inn en klage på distriktsdomstolens avgjørelse, men i et rettsmøte den 21. juni 2017 ble denne klagen avvist, og det ble avgjort at Christensen fortsatt skal sitte varetektsfengslet. Den 20. juli 2017 bestemte Sovjetskij distriktsdomstol i Orjol at varetektsfengslingen av Dennis Christensen skulle forlenges i fire måneder, og deretter har varetektsfengslingen blitt forlenget til den 23. februar 2018. Hvis han blir dømt i henhold til den russiske straffelovens paragraf 282.2(1), risikerer han mellom seks og ti års fengsel.

Den danske ambassaden i Moskva ble umiddelbart informert om arrestasjonen av Christensen, som er dansk statsborger, og representanter for ambassaden ble sendt for å møte ham i fengselet. De forteller at han ikke har blitt utsatt for dårlig behandling, og at han er i fin form.

Urettferdig avgjørelse i Russlands høyesterett

I forbindelse med oppløsningen av Orjol LRO ble LROs forsamlingshus inspisert av tjenestemenn. Jehovas vitner hadde for lengst fjernet all litteratur fra bygningen. Men tjenestemennene «fant» bibelsk litteratur som noen tjenestemenn tidligere hadde plantet der. Påtalemyndigheten mente at «funnet» av disse få bøkene var et bevis på «oppbevaring med tanke på massedistribusjon av litteratur som har blitt erklært for å være ekstremistisk materiale». Da ankesaken ble behandlet, opprettholdt Russlands høyesterett avgjørelsen om å oppløse Orjol LRO.

I mars 2017 brakte det russiske justisdepartementet saken mot Jehovas vitners administrasjonssenter og alle deres gjenværende LRO-er inn for Russlands høyesterett. Som svar på domstolens avgjørelse av 20. april 2017, som i realiteten forbyr Jehovas vitners religionsutøvelse i Russland, sendte vitnene inn en anke. Vitnene protesterer mot at ordet «ekstremisme» blir brukt om deres fredelige levemåte. Slik tilfellet var i Orjol, er «bevisene» mot Jehovas vitner fabrikkert og bygd på myndighetspersoners ulovlige handlinger og på statsoppnevnte «eksperters» feilaktige omtale av vitnenes religiøse litteratur. Men den 17. juli 2017 opprettholdt høyesterett avgjørelsen av 20. april.

Anstrengelser for å forsvare religionsfriheten

De anstrengelsene som påtalemyndigheten i Orjol gjør seg, viser at noen russiske myndigheter har til hensikt ikke bare å avvikle Jehovas vitners juridiske selskaper, men å nekte Jehovas vitner retten til å utøve sin religion i Russland. Da det religiøse møtet i Orjol den 25. mai 2017 ble avbrutt, var medlemmene av menigheten samlet som en gruppe av likesinnede bibelstudenter, ikke til støtte for et juridisk selskap.

Advokatene til Dennis Christensen har brukt opp alle de muligheter de har til å anke i Russland for å få ham løslatt fra varetekt, men de fortsetter å forsvare den retten som han og alle andre Jehovas vitner i Russland har til å utøve sin tro. En klage i Dennis Christensens navn er blant 31 klager som ligger til behandling ved Den europeiske menneskerettsdomstol, og som dreier seg om Russlands angrep på Jehovas vitners religionsfrihet.

Tidslinje

 1. 20. november 2017

  Sovjetskij distriktsdomstol i Orjol forlenger varetektsfengslingen av Dennis Christensen til 23. februar 2018.

 2. 28. september 2017

  Orjol regionale domstol avviser anken om å få løslatt Dennis Christensen fra varetekt.

 3. 20. juli 2017

  Sovjetskij distriktsdomstol bestemmer at varetektsfengslingen av Dennis Christensen skal forlenges til 23. november 2017.

 4. 21. juni 2017

  Retten avviser anken og bestemmer at Dennis Christensen fortsatt skal holdes varetektsfengslet.

 5. 26. mai 2017

  Retten dømmer Dennis Christensen til varetektsfengsling i to måneder.

 6. 25. mai 2017

  Religiøst møte i Orjol blir avbrutt, og Dennis Christensen blir arrestert.