Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

RUSSLAND

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Den 25. mai 2017 avbrøt tungt bevæpnede tjenestemenn fra politiet og den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) et fredelig religiøst møte som Jehovas vitner i Orjol i Russland holder ukentlig. Fordi myndighetene i juni 2016 oppløste Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Orjol på grunn av anklager om ekstremisme, hevder myndighetene nå at menighetens møter er en videreføring av virksomheten til en ekstremistisk organisasjon.

Påtalemyndigheten innledet straffeforfølgelse av Dennis Christensen, en eldste i Orjol menighet, for hans rolle i menighetens virksomhet. Sovjetskij distriktsdomstol beordret at Christensen skulle holdes varetektsfengslet fram til 23. juli 2017, slik at FSB kunne få tid til å samle beviser og innhente vitner for å bygge opp saken mot ham. Den 29. mai 2017 ble det sendt inn en klage på distriktsdomstolens avgjørelse, men i et rettsmøte den 21. juni 2017 ble denne klagen avvist, og det ble avgjort at Christensen fortsatt skal sitte varetektsfengslet. Den 20. juli 2017 bestemte Sovjetskij distriktsdomstol i Orjol at varetektsfengslingen av Dennis Christensen skulle forlenges til 23. november 2017. Hvis han blir dømt i henhold til den russiske straffelovens artikkel 282.2(1), risikerer han mellom seks og ti års fengsel.

Den danske ambassaden i Moskva ble umiddelbart informert om arrestasjonen av Christensen, som er dansk statsborger, og representanter for ambassaden ble sendt for å møte ham i fengselet. De forteller at han ikke har blitt utsatt for dårlig behandling, og at han er i fin form.

Urettferdig avgjørelse i Russlands høyesterett

I forbindelse med oppløsningen av Orjol LRO inspiserte tjenestemenn LROs forsamlingshus og «fant» bibelsk litteratur som noen tjenestemenn tidligere hadde plantet der, til tross for at Jehovas vitner for lenge siden hadde fjernet all litteratur fra bygningen. Påtalemyndigheten mente at «funnet» av disse få bøkene var et bevis på «oppbevaring med tanke på massedistribusjon av litteratur som har blitt erklært for å være ekstremistisk materiale». Russlands høyesterett opprettholdt avgjørelsen om å oppløse Orjol LRO da ankesaken ble behandlet.

I mars 2017 brakte det russiske justisdepartementet saken mot Jehovas vitners administrasjonssenter og alle deres gjenværende LRO-er inn for Russlands høyesterett. Som svar på domstolens avgjørelse av 20. april 2017, som i realiteten forbyr Jehovas vitners religionsutøvelse i Russland, sendte vitnene inn en anke. Vitnene protesterer mot at ordet «ekstremisme» blir brukt om deres fredelige levemåte. Slik tilfellet var i Orjol, er «bevisene» mot Jehovas vitner fabrikkert og bygd på myndighetspersoners ulovlige handlinger og på statsoppnevnte «eksperters» uriktige framstilling av vitnenes religiøse litteratur.

Anstrengelser for å forsvare religionsfriheten

Da møtet i Orjol den 25. mai 2017 ble avbrutt, var medlemmene av menigheten samlet som en gruppe av likesinnede bibelstudenter, ikke til støtte for et juridisk selskap. Jehovas vitner benytter seg av de mulighetene de har til å anke i Russland, og har sendt rapporter til internasjonale organer på vegne av Dennis Christensen og alle Jehovas vitner i Russland.

Tidslinje

 1. 20. juli 2017

  Sovjetskij distriktsdomstol bestemmer at varetektsfengslingen av Dennis Christensen skal forlenges til 23. november 2017.

 2. 21. juni 2017

  Retten avviser anken og bestemmer at Dennis Christensen fortsatt skal holdes varetektsfengslet.

 3. 26. mai 2017

  Retten dømmer Dennis Christensen til varetektsfengsling i to måneder.

 4. 25. mai 2017

  Religiøst møte i Orjol blir avbrutt, og Dennis Christensen blir arrestert.