Hopp til innhold

Politiet gjennomfører en razzia under et religiøst møte som ble holdt i et privat hjem i Tomsk

20. JUNI 2018
RUSSLAND

Enda flere Jehovas vitner fengslet etter aggressive razziaer i private hjem i Russland

Enda flere Jehovas vitner fengslet etter aggressive razziaer i private hjem i Russland

Den siste måneden har de russiske myndighetene trappet opp terrorkampanjen mot Jehovas vitner og arrestert og fengslet enda flere under påskudd av å bekjempe ekstremisme. Politifolk foretok razziaer i private hjem i Birobidzjan, Khabarovsk, Magadan, Orenburg, Naberezjnyje Tsjelnij, Perm, Pskov, Saratov og Tomsk. De arresterte ytterligere 15 mannlige Jehovas vitner, slik at det nå er til sammen 20 Jehovas vitner som sitter i varetekt. To andre sitter i husarrest. Minst 15 Jehovas vitner, deriblant noen som er i 70- og 80-årene, er blitt pålagt å skrive under på at de ikke skal forlate det området der de bor. Pr. 14. juni 2018 har de russiske myndighetene anklaget over 40 Jehovas vitner for kriminell virksomhet. Hvis de blir dømt, risikerer de opptil ti års fengsel.

Steder i Russland der det er blitt gjennomført razziaer

De russiske myndighetene handler direkte i strid med den garantien de ga i et åpent rettsmøte, nemlig at forbudet mot Jehovas vitners juridiske enheter ikke ville berøre de enkelte Jehovas vitners rett til å praktisere sin tro. Russland ser fullstendig bort fra denne garantien og feilanvender paragraf 282 i straffeloven i den hensikt å anklage Jehovas vitner for å være med i, organisere eller finansiere en «ekstremistisk» organisasjon. I stedet for å bekjempe ekstremisme forfølger Russland i virkeligheten sine egne borgere fordi disse fredelig praktiserer sin tro.

Nylige razziaer, arrestasjoner og varetektsfengslinger

12. juni 2018, Saratov. Politiet foretok razziaer hjemme hos flere Jehovas vitner og tok med minst ti av dem til politistasjonen for å forhøre dem. Under razziaen i en av boligene plantet myndighetene religiøs litteratur som tidligere var blitt forbudt av russiske domstoler. Fem mannlige Jehovas vitner ble arrestert. To av dem ble senere løslatt, men politiet satte de andre tre i varetekt og beskyldte Konstantin Bazjenov og Feliks Makhammadijev for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Det er ikke kjent hva den tredje varetektsfengslede, Aleksej Budentsjuk, er anklaget for. Den 14. juni 2018 bestemte Frunzenskij distriktsdomstol i Saratov at Bazjenov og Makhammadijev skal sitte i varetekt til 12. august 2018. Den samme domstolen bestemte også at Budentsjuk skal sitte i varetekt, men det er ikke kjent hvilken dato han skal løslates. I tillegg til dette påla politiet et annet Jehovas vitne å skrive under på at han ikke skal forlate området.

3. juni 2018, Tomsk. Klokken ti om formiddagen foretok politiet og medlemmer av Russlands militære spesialstyrke (spetsnaz) en razzia i to av Jehovas vitners private hjem i Tomsk i Sibir. De arresterte omkring 30 Jehovas vitner, deriblant en 83 år gammel kvinne. Politiet beslagla personlige eiendeler som ble funnet i boliger og kjøretøyer, plasserte vitnene på busser og tok dem med til Senteret for bekjempelse av ekstremisme.

På dette senteret utsatte etterforskerne Ivan Vedrentsev, Aleksandr Ivanov og Vjatsjeslav Lebedev noen av de arresterte for et brutalt forhør som varte til klokken to om natten. Etterforskerne truet en av de arresterte med at han kom til å miste jobben. Under forhøret ble det flere ganger sendt ambulanser til senteret, og minst ett Jehovas vitne ble innlagt på sykehus.

En av de arresterte, Sergej Klimov, ble holdt tilbake i varetekt. Den 5. juni 2018 bestemte Oktjabrskij distriktsdomstol i Tomsk at han skal sitte i varetekt til 4. august 2018. Han ble beskyldt for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Dommeren avviste begjæringer om at han skulle bli satt i husarrest eller bli løslatt mot kausjon.

3. juni 2018, Pskov. Politiet foretok razziaer i flere hjem som tilhørte Jehovas vitner i Pskov. I et av hjemmene ble alle som var til stede, arrestert og forhørt, deriblant to besøkende som ikke er Jehovas vitner. Flere Jehovas vitner, deriblant Gennadij Sjpakovskij, ble tatt med til det regionale hovedkvarteret til den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) i Pskov for å bli forhørt der. Noen av dem som ble tatt med til politistasjonen, ble utsatt for press til å vitne mot Sjpakovskij. Myndighetene anla straffesak mot ham fordi de beskyldte ham for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Han ble senere løslatt, men myndighetene kan når som helst reise nye anklager mot ham.

30. mai 2018, Khabarovsk. Politiet arresterte Ivan Pujda etter at de hadde trengt seg inn i hjemmet hans og gjennomsøkt det. De tok ham med til Magadan, der de satte ham i varetekt. Den 1. juni 2018 bestemte Zjeleznodorozjnij distriktsdomstol at han skal sitte i varetekt til 30. juli 2018. Han ble beskyldt for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’.

30. mai 2018, Magadan. Bevæpnede og maskerte politifolk foretok razziaer i private hjem i Magadan og arresterte og varetektsfengslet Konstantin Petrov, Jevgenij Zjablov og Sergej Jerkin. Den 1. juni 2018 bestemte Magadan distriktsdomstol at de skal sitte i varetekt til 29. juli 2018. De ble beskyldt for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’.

Dmitrij Mikhajlov

29. mai 2018, Sjuja i Ivanovo fylke. Myndighetene satte Dmitrij Mikhajlov i varetekt for andre gang. Etter en razzia 20. april beskyldte politiet ham for å ha ‘deltatt i virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Den 29. mai beskyldte myndighetene ham også for å ha ‘finansiert ekstremistisk virksomhet’. Den 3. juni 2018 bestemte Sjuja byrett at han skal sitte i varetekt til 19. juli 2018.

27. mai 2018, Naberezjnyje Tsjelnij i republikken Tatarstan. I løpet av en natt gjennomsøkte FSB-agenter ti private hjem og beslagla elektroniske enheter, mobiltelefoner og pass. Ilkham Karimov, Konstantin Matrasjov og Vladimir Mjakusjin ble arrestert og satt i varetekt. Den 29. mai 2018 bestemte Naberezjnotsjelninskij distriktsdomstol at de skal sitte i varetekt til 25. juli 2018. De ble beskyldt for å ha organisert og vervet medlemmer til en «ekstremistisk» organisasjon og for å ha deltatt i dens virksomhet. Senere ble også Ajdar Julmetjev arrestert, og den 31. mai 2018 bestemte domstolen at også han skal sitte i varetekt.

22. mai 2018, Perm. Da Aleksandr og Anna Solovjev kom tilbake til Perm etter en reise til Moldova, ble de møtt av politibetjenter på togstasjonen. Politiet satte håndjern på Aleksandr, konfiskerte hans personlige eiendeler og førte begge til politistasjonen i hvert sitt kjøretøy. Mens Aleksandr satt i arresten, gjennomsøkte politiet hjemmet deres og avhørte Anna. Den 24. mai 2018 satte Sverdlovskij distriktsdomstol Aleksandr Solovjev i husarrest. Han ble beskyldt for å ha ‘deltatt i virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’.

17. mai 2018, Birobidzjan. I en aksjon med kodenavnet Dommedag foretok 150 politibetjenter og medlemmer av FSB razziaer i 22 hjem som tilhørte Jehovas vitner. Politiet beslagla nettbrett, mobiltelefoner og penger. Politiet arresterte og fengslet Alam Aliev, et av de 34 vitnene som fikk hjemmet sitt gjennomsøkt. Den 18. mai bestemte Birobidzjanskij distriktsdomstol at han skulle holdes i varetekt til 13. juli 2018. Han ble beskyldt for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Dommer A.V. Sizova ved Det jødiske autonome fylkes ankedomstol tok den 25. mai 2018 Alam Alievs anke til følge og opphevet avgjørelsen om at han skulle sitte i varetekt.

16. mai 2018, Orenburg. Politibetjenter raidet og gjennomsøkte private hjem. De arresterte tre Jehovas vitner: Aleksandr Suvorov, Vladimir Kotsjnev og Vladislav Kolbanov. Den 18. mai bestemte Promysjlennij distriktsdomstol at Kolbanov skulle holdes i husarrest. Han ble beskyldt for å ha ‘finansiert ekstremistisk virksomhet’. Dagen etter bestemte den samme domstolen at Kotsjnev og Suvorov skal holdes i varetekt til 14. juli 2018. De ble beskyldt for å ha ‘organisert virksomheten til en ekstremistisk organisasjon’. Etterforskeren beordret også at sju andre Jehovas vitner måtte skrive under på at de ikke skal forlate byen så lenge etterforskningen pågår.

Venstre: Aleksandr Suvorov. Høyre: Vladimir Kotsjnev

Kommer den internasjonale kritikken til å ha noen virkning?

Både EU og USA har publisert offisielle uttalelser der de fordømmer Russlands manglende respekt for grunnleggende friheter. EU oppfordret Russland «til å overholde sin internasjonale forpliktelse til å respektere religions- og livssynsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten». USA oppfordret i tillegg Russland til «straks å løslate alle som sitter fengslet rett og slett fordi de benytter seg av sin religions- og livssynsfrihet».

Philip Brumley, som er juridisk rådgiver for Jehovas vitner, sier: «Jehovas vitner over hele verden er opprørt over den harde forfølgelsen deres trosfeller i Russland blir utsatt for. Jehovas vitner møter den samme undertrykkelsen i dag som de gjorde under kommunistregimet. Ved sin handlemåte og vedvarende tyrannisering handler Russland direkte i strid med sin egen garanti om å respektere grunnleggende menneskerettigheter.»

Jehovas vitner som sitter i varetekt fra før *

 • Dennis Christensen

  45 år, Orjol. Varetektsfengslet siden 25. mai 2017 og dømt til å være det til 1. august 2018.

 • Valentin Osadtsjuk

  42 år, Vladivostok. Varetektsfengslet siden 19. april 2018 og dømt til å være det til 20. juni 2018.

 • Viktor Trofimov

  61 år, Poljarnyj. Varetektsfengslet siden 18. april 2018 og dømt til å være det til 11. oktober 2018.

 • Roman Markin

  44 år, Poljarnyj. Varetektsfengslet siden 18. april 2018 og dømt til å være det til 11. oktober 2018.

 • Anatolij Vilitkevitsj

  31 år, Ufa. Varetektsfengslet siden 10. april 2018 og dømt til å være det til 2. juli 2018.

^ avsn. 21 Les mer i artikkelen «Terrorkampanje mot Jehovas vitner begynner i Russland» som ligger under Nyhetsrom på jw.org.