Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

RUSSLAND

Russland – overblikk

Russland – overblikk

Jehovas vitner kunne til å begynne med praktisere religionen sin i fred og ro i Russland etter at landet registrerte organisasjonen i 1992. Jehovas vitner ble registrert på nytt i 1999 på bakgrunn av loven om samvittighetsfrihet og religiøse foreninger. Det finnes hundrevis av lokalt registrerte religiøse foreninger av Jehovas vitner i hele landet.

Men Jehovas vitner opplever stadig større problemer som truer religionsfriheten deres. Siden 2009 har politietater støttet en nasjonal kampanje mot Jehovas vitner der de feilanvender loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet. Russiske domstoler har stemplet et titall av Jehovas vitners publikasjoner – også deres offisielle nettsted, jw.org – som ekstremistiske. Politiet har ransaket hundrevis av hjem og forsamlingslokaler. Påtalemyndigheten har tiltalt Jehovas vitner for større og mindre forseelser rett og slett for å ha vært på eller ledet religiøse møter.

Trass i kritikk fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og andre internasjonale organisasjoner har myndighetene i Russland gjort lite for å forhindre trakasseringen og diskrimineringen av Jehovas vitner. Politiet trapper gradvis opp innsatsen for å begrense Jehovas vitners aktivitet.