Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

27. FEBRUAR 2017
RUSSLAND

Omfattende inspeksjon av Jehovas vitners hovedkontor i Russland

Omfattende inspeksjon av Jehovas vitners hovedkontor i Russland

Det russiske justisdepartementet gjennomfører en omfattende etterforskning av Jehovas vitners nasjonale hovedkontor. Etter ordre fra riksadvokaten sendte justisdepartementet den 1. februar 2017 vitnene et varsel om at det skulle utføres en inspeksjon av administrasjonssenteret deres i perioden 8. til 27. februar. Justisdepartementet krevde at administrasjonssenteret skulle stille alle opptegnelser om eiendommer, økonomi, organisasjonsstruktur, undervisningsvirksomhet og trospraksis til rådighet for inspeksjonen. Den 15. februar 2017 overleverte administrasjonssenteret over 73 000 sider med relevante dokumenter til myndighetene.

Denne svært omfattende inspeksjonen kommer i kjølvannet av at Moskva byrett nylig besluttet å opprettholde en advarsel som riksadvokaten sendte administrasjonssenteret i mars 2016. I denne advarselen truet riksadvokaten med å stenge administrasjonssenteret på bakgrunn av anklager om ekstremisme. Siden da har også andre domstoler i Russland truffet avgjørelser om at vitnenes lokale juridiske selskaper skulle avvikles fordi de angivelig har gjort seg skyldige i «ekstremistisk virksomhet». Dette til tross for at det er lagt fram klare beviser for at anklagene bygger på fabrikkerte beviser.

Jehovas vitner frykter at denne inspeksjonen betyr at trusselen om å avvikle deres nasjonale hovedkontor snart kan bli satt ut i livet. Russiske myndigheter har inntil nå vist at de er villige til å sette internasjonalt anerkjente menneskerettigheter til side ved å angripe, og kanskje også forby, Jehovas vitners fredelige religionsutøvelse.