Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

19. APRIL 2017
RUSSLAND

Dag fem: Russlands høyesterett undersøker beviser i saken om å forby Jehovas vitner

Dag fem: Russlands høyesterett undersøker beviser i saken om å forby Jehovas vitner

Onsdag 19. april begynte Russlands høyesterett gjennomgangen av de mange saksdokumentene – 43 permer med dokumenter. Retten tillot også administrasjonssenterets advokater å tilføye nye beviser for razziaer mot Jehovas vitners religiøse møter. I mars og april 2017 avbrøt politiet religiøse møter og truet dem som var til stede, med anmeldelse.

I forbindelse med justisdepartementets krav om å oppløse de 395 juridiske enhetene (lokale religiøse organisasjoner, eller LRO-er) fikk retten høre innlegg om Jehovas vitners juridiske og organisasjonsmessige struktur. Da retten gjennomgikk tidligere rettsavgjørelser om å forby åtte LRO-er, pekte vitnenes advokater på at disse avgjørelsene var basert på fabrikkerte beviser, og at de var fulle av saksbehandlingsfeil.

Administrasjonssenterets advokater pekte også på justisdepartementets dobbeltmoral. Under rettssakene mot LRO-ene påsto justisdepartementet at administrasjonssenteret ikke hadde noen forbindelse med LRO-enes virksomhet. Justisdepartementet hindret også alle administrasjonssenterets forsøk på å delta i rettssakene. Men nå sier justisdepartementet at administrasjonssenteret står bak LRO-enes angivelige lovbrudd og «ekstremismen» i vitnenes litteratur.

Justisdepartementet har utført utallige inspeksjoner av vitnenes juridiske enheter og har lagt fram mange rapporter fra inspeksjonene for retten. Men da det ble stilt spørsmål rundt dette, kunne ikke justisdepartementet vise til et eneste tilfelle der vitnene har gjort ekstremistiske handlinger.

Saken fortsetter 20. april, kl. 14.00.