Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Høyesterettsdommer Ivanenko kunngjør dommen mot Jehovas vitner i Russland

21. APRIL 2017
RUSSLAND

Høyesterett beslutter å kriminalisere Jehovas vitners virksomhet i Russland

Høyesterett beslutter å kriminalisere Jehovas vitners virksomhet i Russland

Den 20. april 2017 besluttet Russlands høyesterett å kriminalisere Jehovas vitners virksomhet i landet, til tross for internasjonale protester. Høyesterettsdommer Jurij Grigorjevitsj Ivanenko ga justisdepartementet medhold i kravet om å «stenge den religiøse organisasjonen ‘Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland’ og dets lokale religiøse organisasjoner og overdra alle konfiskerte eiendommer til Den russiske føderasjon».

Dommer Ivanenko la til at avgjørelsen stopper all virksomhet i vitnenes juridiske enheter i hele Russland med umiddelbar virkning. Selv om Jehovas vitner anker avgjørelsen til høyesteretts ankeinstans, er trosutøvelsen deres nå forbudt.

Administrasjonssenterets advokater

Vasilij Kalin ble som fireåring deportert til Sibir med familien sin på grunn av deres tro som Jehovas vitner. Han sa: «I det øyeblikket dagens dom ble forkynt, ble livet til Jehovas vitner i Russland, både som enkeltpersoner og familier, fundamentalt forandret. Nå står de i fare for å bli straffeforfulgt og fengslet for å praktisere troen sin.»

Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas vitner, uttalte: «Dagens avgjørelse er en stor skuffelse. Enhver objektiv gjennomgang av saksgangen og bevisene som ble lagt fram, kan bare lede til én riktig konklusjon – administrasjonssenteret har aldri deltatt i såkalt ekstremistisk virksomhet. Vi anker avgjørelsen.»