Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

30. MAI 2017
RUSSLAND

Russlands høyesterett vil behandle Jehovas vitners anke 17. juli 2017

Russlands høyesterett vil behandle Jehovas vitners anke 17. juli 2017

Jehovas vitner i Russland har anket høyesterettsdommen av 20. april, som i realiteten forbyr deres religionsutøvelse. Dommen, som ble avsagt av dommer Jurij Ivanenko, satte en stopper for all virksomheten til Jehovas vitners juridiske enheter i hele landet. Et panel av tre dommere i høyesteretts ankeinstans vil behandle anken 17. juli 2017.

I anken blir det anmodet om fullstendig opphevelse av dommen. Anken legger vekt på at dommen ikke er basert på faktiske beviser, og at Jehovas vitner ikke er skyldige i ekstremistisk virksomhet på noen som helst måte. Den trekker også fram at de anklagene som førte til høyesterettsdommen, er de samme anklagene som myndighetene brukte som grunnlag for å forfølge Jehovas vitner i sovjettiden. Men senere ble Jehovas vitner renvasket for disse anklagene og fikk offisielle dokumenter som erklærte at de hadde vært uskyldige ofre. I anken blir det også nevnt at dommen er i strid med den russiske grunnloven, som garanterer religionsfrihet, og i strid med Russlands internasjonale forpliktelser.

Vitnene blir allerede rammet av dommen og opplever undertrykkelse som ligner på den de ble utsatt for under kommuniststyret. Myndighetene straffeforfølger noen Jehovas vitner for «ekstremistisk virksomhet», arbeidsgivere har sagt opp vitner, skolelærere har trakassert elever som er vitner, foran klassekameratene deres, og fordomsfulle personer har vandalisert Rikets saler og kastet brannbomber på to boliger som tilhørte vitner, slik at de brant ned til grunnen.

Jehovas vitner verden over håper at den russiske høyesteretts ankeinstans vil se hvor urettferdig dommen av 20. april er, og oppheve den og på den måten beskytte religionsfriheten og Jehovas vitners sikkerhet i Russland.