Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

3. APRIL 2017
RUSSLAND

Videoer: Eksperter reagerer på trusselen om å forby Jehovas vitner i Russland

Videoer: Eksperter reagerer på trusselen om å forby Jehovas vitner i Russland

Den 5. april 2017 forventes Russlands høyesterett å avgjøre om alle de juridiske selskapene som Jehovas vitner bruker i Russland, skal oppløses, og om selskapenes virksomhet skal forbys. En avgjørelse i Jehovas vitners disfavør vil kriminalisere deres religionsutøvelse. Eksperter på menneskerettigheter fra Russland og andre land kommenterer de urimelige tiltakene russiske myndigheter har truffet, og hvordan et forbud mot Jehovas vitner ikke bare vil berøre vitnene, men også Russlands internasjonale omdømme og alle russiske borgeres religionsfrihet.

 • Heiner Bielefeldt: «Hvis Jehovas vitner er ekstremister, kan vi nok alle sammen regnes som det.»

  FNs tidligere spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet

 • Richard Clayton, QC: «Dette er et sjokkerende eksempel på at en lov som er dårlig, blir brukt til noe som er enda verre.»

  Jurist innen internasjonale menneskerettigheter og Storbritannias representant i Venezia-kommisjonen

 • Dr. Massimo Introvigne: «Den eneste forbindelsen mellom Jehovas vitner og vold er at de har vært ofre for vold.»

  Sosiolog og OSSEs tidligere representant for bekjempelse av rasisme, fremmedfrykt og diskriminering

 • Annika Hvithamar: «Hvis Jehovas vitner er ekstremister, kan de fleste former for kristendom bli anklaget for det samme.»

  Førsteamanuensis/studieleder, institutt for tverrkulturelle og regionale studier, København universitet

 • Ljudmila Aleksejeva: «Dette er ikke bare en feil – jeg mener det er en forbrytelse»

  Leder for Moskva-Helsinki-gruppen, medlem av Russlands presidentråd for samfunn og menneskerettigheter

 • Anatolij Vasiljevitsj Ptsjelintsev: «Vi bør ta Jehovas vitner i forsvar!»

  Sjefredaktør for Journal Religion and Law

 • Vladimir Vasiljevitsj Rjakhovskij: «Det har alltid begynt med Jehovas vitner og så spredt seg til alle andre.»

  Medlem av Russlands presidentråd for samfunn og menneskerettigheter

 • Maksim Sjevtsjenko: «Denne påstanden krenker grunnleggende prinsipper knyttet til samvittighetsfriheten.»

  Leder for Senter for strategiske studier av den moderne verdens religion og politikk

 • Dr. Hubert Seiwert: «Alle de anklagene som ble rettet mot Jehovas vitner i de mange rettssakene, var uberettigede.»

  Professor ved institutt for religionsvitenskap, Leipzig universitet

 • Mercedes Murillo Muñoz: «Staten har stor tillit til dette trossamfunnet.»

  Professor i kirkerett ved Rey Juan Carlos universitet (Spania)

 • Consuelo Madrigal:«Jeg anser ikke [Jehovas vitner] som farlige i det hele tatt.»

  Tidligere riksadvokat i Spania