Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

16. JANUAR 2017
RUSSLAND

Russisk ankedomstol avviser Jehovas vitners anke

Russisk ankedomstol avviser Jehovas vitners anke

Den 16. januar 2017 avslo byretten i Moskva Jehovas vitners ankesak i forbindelse med lovligheten av påtalemyndighetens trussel om å stenge deres nasjonale senter. De tre dommerne avviste alle de bevisene som Jehovas vitners advokater ville føre, og avsa sin avgjørelse etter en ti minutters pause. Avgjørelsen stadfester Tver distriktsdomstols avgjørelse av 12. oktober 2016, som var i påtalemyndighetens favør. Trusselen, datert 2. mars 2016, er nå rettskraftig. Men det er fortsatt uklart hvilke følger denne trusselen får for Jehovas vitners religionsfrihet i Russland.