Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

12. APRIL 2017
RUSSLAND

Jehovas vitner argumenterer i høyesterett mot det foreslåtte forbudet

Jehovas vitner argumenterer i høyesterett mot det foreslåtte forbudet

Den russiske høyesterett gjennomførte den 12. april 2017 fjerde dag av rettssaken om å forby Jehovas vitner i Russland. Advokatene til Jehovas vitners administrasjonssenter la fram argumenter som viste at kravet fra det russiske justisdepartementet er i strid med internasjonale avtaler som Russland har akseptert, og landets egen grunnlov.

Advokatene viste at det forbudet som justisdepartementet ønsker seg, bryter med internasjonale rettsoppfatninger, som blant annet kommer fram i Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Disse avtalene, og også Russlands egen grunnlov, garanterer samvittighets- og religionsfrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet (retten til å danne juridiske selskaper).

Fire Jehovas vitner avla vitnemål om at deres menigheter ikke bruker litteratur som står på den føderale listen over ekstremistisk materiale, og at Jehovas vitner ikke har noen forbindelse med ekstremisme. Retten har tatt pause til den 19. april 2017, klokken 10.00.