Tver distriktsdomstol i Moskva har holdt et forberedende rettsmøte i forbindelse med Jehovas vitners klage på riksadvokatens trussel om å stenge deres nasjonale hovedkontor. Domstolen hørte innledende uttalelser og avgjorde at saken skulle til videre behandling 23. september 2016. Da vil hovedforhandlingen finne sted. Diplomater fra flere utenlandske ambassader i Moskva var til stede.

Andre skritt myndighetene nylig har tatt, utgjør også en trussel mot Jehovas vitners religionsfrihet. Nye endringer i den føderale loven om samvittighetsfrihet og religiøse organisasjoner trådte i kraft 20. juli 2016. Tiden vil vise hvordan russiske myndigheter vil anvende de nye bestemmelsene på Jehovas vitners religiøse virksomhet.