Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

28. JUNI 2016
RUSSLAND

Venter på domstolens avgjørelse om stenging av vitnenes hovedkontor i Russland

Venter på domstolens avgjørelse om stenging av vitnenes hovedkontor i Russland

Tver distriktsdomstol i Moskva vil snart komme med en avgjørelse angående en klage som Jehovas vitner i Russland har sendt inn for å stoppe aggressive forsøk på å stenge deres nasjonale hovedkontor. Riksadvokaten har sendt Jehovas vitner en formell advarsel med trussel om at deres hovedkontor i Russland vil bli stengt på grunn av påstått «ekstremistisk virksomhet».

Jehovas vitner ber retten om å erklære riksadvokatens advarsel for å være lovstridig. Advarselen er en krenkelse av Jehovas vitners religionsfrihet og er basert på en bevisst feilanvendelse av Russlands lov om ekstremistisk virksomhet.

«Vi har aldri drevet med ekstremistisk virksomhet», sier Vasilij Kalin, en representant for Jehovas vitners hovedkontor i Russland. «Vi håper at domstolen vil rette opp denne urettferdigheten.»