Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

3. MARS 2014
RUSSLAND

Russisk ankedomstol forsvarer menneskerettigheter ved å nekte å forby JW.ORG

Russisk ankedomstol forsvarer menneskerettigheter ved å nekte å forby JW.ORG

Den 22. januar 2014 omgjorde et panel på tre dommere ved den regionale domstolen i Tver en avgjørelse tatt av en lavere domstol om å forby jw.org, Jehovas vitners offisielle nettsted. * I kontrast til andre avgjørelser som har blitt truffet av russiske domstoler de siste årene, opprettholdt den regionale domstolen rettssikkerheten, og den avviste påtalemyndighetens iherdige forsøk på å forby nettstedet.

De russiske myndighetenes trakassering og forfølgelse av Jehovas vitner hadde raskt blitt verre den 7. august 2013, da en lavere domstol i Tver (som ligger 16 mil nordvest for Moskva) traff en avgjørelse om å forby jw.org i en rettssak som bare varte 25 minutter. Representanter for Jehovas vitner ble ikke informert om rettsmøtet og fikk verken anledning til å imøtegå de anklagene som ble reist av aktor, eller til å forsvare seg overfor domstolen. Jehovas vitner fikk kjennskap til avgjørelsen om å forby jw.org gjennom nyhetsmeldinger bare noen timer før ankefristen utløp den 12. september 2013. De anket straks til den regionale domstolen i Tver.

Da anken ble behandlet den 22. januar 2014, kom den regionale domstolen fram til at rettighetene til dem som står bak nettstedet, Watchtower Bible and Tract Society of New York, hadde blitt krenket, og domstolen bestemte at det skulle holdes en ny rettssak der begge parter skulle få framføre sine argumenter. Aktor, støttet av representanter for justisdepartementet og innenriksdepartementet, bad domstolen erklære nettstedet «ekstremistisk» og forby det i hele Russland. Domstolen fortjener ros for at den ikke gikk med på hennes krav.

Landsomfattende trakasseringskampanje begynner – lov om ekstremisme anvendes feilaktig for å begrense Jehovas vitners virksomhet. Fra og med 2009 har russiske myndigheter brukt den vage ordlyden i den føderale loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet til å trappe opp sin trakassering av Jehovas vitner. Det som begynte som isolerte hendelser, har blitt til en landsomfattende organisert kampanje mot dem. Myndighetene har brukt sin feilaktige anvendelse av ekstremismeloven til å rettferdiggjøre:

  • arrestasjoner av flere enn 1600 Jehovas vitner;

  • forbud mot 70 av deres religiøse publikasjoner;

  • ransaking av 171 boliger og møtelokaler;

  • oppløsning eller forstyrrelse av 69 religiøse møter fram til i dag.

I Tver-saken krevde aktor at jw.org skulle forbys fordi seks angivelig «ekstremistiske» publikasjoner var tilgjengelige på nettstedet. Tsentralnij distriktsdomstol i Tver brukte ekstremismeloven som grunnlag for sin avgjørelse den 7. august 2013 om å forby jw.org og føye nettstedet til den føderale listen over ekstremistisk materiale.

Denne avgjørelsen var åpenbart urimelig, ettersom det ikke ble foreslått noe alternativ – for eksempel å fjerne de såkalt «ekstremistiske» publikasjonene fra nettstedet. Da ankedomstolen ble klar over at de som står bak jw.org, allerede hadde fjernet alle angivelig «ekstremistiske» publikasjoner fra nettstedet for brukere i Russland, hadde den ingen problemer med å fastslå at det ikke fantes noe juridisk grunnlag for å forby nettstedet. Avgjørelsen er nå endelig, selv om påtalemyndigheten har seks måneder på seg til å be om at dommen blir opphevet. Men domstolen er ikke forpliktet til å behandle en slik anke.

Er avgjørelsen til den regionale domstolen i Tver et tegn på at situasjonen kommer til å bedre seg?

Det er fortsatt mye som må rettes på. Den regionale domstolens objektive vurdering og dens avgjørelse står i skarp kontrast til de undertrykkende tiltakene som andre russiske domstoler har innført mot Jehovas vitner. Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har flere ganger dømt Russland for å ha krenket Jehovas vitners religionsfrihet. Russland har ikke rettet seg etter EMD-dommene, men har fortsatt å krenke menneskerettighetene i stadig større omfang. For å forsvare sin rett til religionsfrihet har Jehovas vitner brakt flere klager mot Russland inn for EMD. For tiden er det 23 slike saker som venter på å bli behandlet.

Er avgjørelsen til den regionale domstolen i Tver et tegn på at situasjonen kommer til å bedre seg? Jehovas vitner vil følge nøye med på hvordan Russland reagerer på denne dommen og på de kommende dommene i EMD.

^ avsn. 2 Hvis domstolen forbød jw.org, ville nettleverandører i Russland blokkere tilgangen til nettstedet. Et slikt forbud ville også gi myndighetene fullmakt til å reise tiltale mot enhver som fremmet bruken av det.