Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

19. DESEMBER 2016
RUSSLAND

Jehovas vitner håper på rettferdighet i sin anke angående riksadvokatens trussel

Jehovas vitner håper på rettferdighet i sin anke angående riksadvokatens trussel

Moskva byrett har fastsatt tidspunktet for når Jehovas vitner i Russland skal få behandlet sin anke angående lovligheten av trusselen om å stenge deres nasjonale administrasjonssenter. Den 16. januar 2017, kl. 11.10 lokal tid, vil domstolen behandle anken, og sannsynligvis vil den avsi sin avgjørelse samme dag.

Jehovas vitner ønsker å få slått fast at anklagene om «ekstremistisk virksomhet» er basert på fabrikkerte beviser og falske uttalelser som lokale myndigheter har konstruert for å framstille oppriktig trosutøvelse som kriminell virksomhet. Da saken ble behandlet ved Tver distriktsdomstol i Moskva den 12. oktober 2016, tillot ikke dommer M.S. Moskalenko at det ble avgitt vitneforklaringer eller vist videoopptak som avslørte myndighetenes ulovlige handlinger.

James Andrik, som er jurist innen internasjonale menneskerettigheter, sier: «Uansett hva rettsavgjørelsen blir, kan den vise seg å få stor betydning. Hvis Moskva byrett ikke tar anken til følge, kan riksadvokatens kontor gjøre alvor av sin trussel når det gjelder administrasjonssenteret. Det kan stenge administrasjonssenteret og skape ytterligere vanskeligheter for Jehovas vitners lokale religiøse organisasjoner og innskrenke vitnenes religionsfrihet i hele Russland. Hvis domstolen på den annen side tar anken til følge, vil dette bli et gjennombrudd for rettferdigheten.»