Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

14. OKTOBER 2016
RUSSLAND

Russisk domstol avviser anke i forbindelse med påtalemyndighetens trussel mot Jehovas vitners hovedkontor i landet

Russisk domstol avviser anke i forbindelse med påtalemyndighetens trussel mot Jehovas vitners hovedkontor i landet

Den 12. oktober 2016 avviste Tver distriktsdomstol i Moskva Jehovas vitners ankesak i forbindelse med lovligheten av påtalemyndighetens trussel om å stenge administrasjonssenteret deres i nærheten av St. Petersburg. I trusselen, datert 2. mars 2016, ble det påstått at de lokale avdelingene deres, ikke administrasjonssenteret, var involvert i «ekstremistisk virksomhet», men siden administrasjonssenteret er Jehovas vitners nasjonale senter i Russland, må det holdes ansvarlig. Den påståtte ekstremistiske virksomheten var i virkeligheten et resultat av fabrikkerte beviser og falske uttalelser som var satt i scene av lokale myndigheter. Under rettsmøtet nektet dommeren å la de tiltalte føre fram vitner eller vise videoopptak som bekreftet flere tilfeller av at såkalt ekstremistisk litteratur ble plantet i møtelokalene til Jehovas vitner.

Jehovas vitner kommer til å anke denne avgjørelsen til byretten i Moskva. Hvis den domstolen dømmer i Jehovas vitners disfavør, vil påtalemyndighetens trussel være rettskraftig, noe som vil kunne true religionsfriheten til Jehovas vitner i hele Russland. Som følge av denne negative avgjørelsen og nye fabrikkerte beviser for «ekstremistisk virksomhet» kan påtalemyndigheten sette i gang prosessen med å stenge Jehovas vitners administrasjonssenter.