Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

14. OKTOBER 2016
RUSSLAND

Russisk domstol avviser Jehovas vitners anke

Russisk domstol avviser Jehovas vitners anke

Den 12. oktober 2016 avviste Tver distriktsdomstol i Moskva Jehovas vitners ankesak i forbindelse med lovligheten av påtalemyndighetens trussel om å stenge administrasjonssenteret deres i nærheten av St. Petersburg. I trusselen, datert 2. mars 2016, ble det påstått at de lokale avdelingene deres, ikke administrasjonssenteret, var involvert i «ekstremistisk virksomhet», men siden administrasjonssenteret er Jehovas vitners nasjonale senter i Russland, må det holdes ansvarlig. Den påståtte ekstremistiske virksomheten var i virkeligheten et resultat av fabrikkerte beviser og falske uttalelser som var satt i scene av lokale myndigheter. Under rettsmøtet nektet dommeren å la de tiltalte føre fram vitner eller vise videoopptak som bekreftet flere tilfeller av at såkalt ekstremistisk litteratur ble plantet i møtelokalene til Jehovas vitner.

Jehovas vitner kommer til å anke denne avgjørelsen til byretten i Moskva. Hvis den domstolen dømmer i Jehovas vitners disfavør, vil påtalemyndighetens trussel være rettskraftig, noe som vil kunne true religionsfriheten til Jehovas vitner i hele Russland. Som følge av denne negative avgjørelsen og nye fabrikkerte beviser for «ekstremistisk virksomhet» kan påtalemyndigheten sette i gang prosessen med å stenge Jehovas vitners administrasjonssenter.