Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

10. AUGUST 2016
NAGORNO-KARABAKH

Urettmessig fengsling av militærnekter i Nagorno-Karabakh

Urettmessig fengsling av militærnekter i Nagorno-Karabakh

Den 20 år gamle Artur Avanesyan soner en 30 måneders dom i Shushi fengsel i Nagorno-Karabakh til tross for at han er villig til å utføre siviltjeneste. Ingen av rettsinstansene i Nagorno-Karabakh har villet anerkjenne hans grunnleggende rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

Artur Avanesyan, som er et Jehovas vitne, sier dette om sin sterke moralske overbevisning: «Min samvittighet tillater meg ikke å utføre militærtjeneste. Jeg elsker mine medmennesker, og jeg vil verken bære våpen eller lære å skade noen.» Han sier videre: «Jeg prøver ikke å unndra meg samfunnsplikten min. Jeg ville gjerne utføre siviltjeneste i stedet for militærtjeneste, men det fikk jeg ikke lov til.»

Alle forsøk på å få utføre siviltjeneste mislykkes

Den 29. januar 2014 ble Artur Avanesyan bedt om å melde seg for Askeran militærkommissariat i Nagorno-Karabakh. Dagen etter leverte han en søknad der han sa at han nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner, men at han var villig til å utføre siviltjeneste. Han søkte også hjelp hos en advokat fordi han visste at Nagorno-Karabakh ikke har fått på plass en ordning for siviltjeneste.

Artur Avanesyan har armensk pass, og advokaten hans tok derfor kontakt med myndighetspersoner både i Armenia og i Nagorno-Karabakh. Det så ut til at Artur Avanesyan kunne få utføre siviltjeneste i Armenia. I håp om å få til en slik løsning flyttet han til Armenia. Den 13. februar 2014 leverte han en søknad til Masis militærkommissariat i Armenia.

Armenias nemnd for siviltjeneste innkalte aldri Artur Avanesyan, men den 14. juli 2014 bad politiet i Jerevan i Armenia ham om å møte opp på politistasjonen, der politibetjenter fra Nagorno-Karabakh ventet på ham. De arresterte ham straks og førte ham mot hans vilje fra Jerevan til Askeran i Nagorno-Karabakh – i praksis en ulovlig utlevering, uten rettskjennelse eller andre formaliteter.

Fengsling og rettssak

Artur Avanesyan, som bare var 18 år på dette tidspunktet, tilbrakte sin første natt i fengsel den 14. juli 2014. Da han ble framstilt for retten dagen etter, fikk han vite at domstolen i Nagorno-Karabakh tidligere hadde utstedt en arrestordre på ham med krav om varetektsfengsling. Retten stadfestet sin tidligere avgjørelse og overførte Artur Avanesyan til Shushi fengsel. Retten avviste alle anker mot varetektsfengslingen.

Den 30. september 2014 dømte dommer Spartak Grigoryan ved domstolen i Nagorno-Karabakh Artur Avanesyan til 30 måneders fengsel for å ha unndratt seg militærtjeneste. * Artur anket avgjørelsen, men både ankedomstolen og høyesterett i Nagorno-Karabakh opprettholdt dommen. Han blir sittende fengslet fram til januar 2017.

Ustoppelig til tross for urettferdighet

Shane Brady, en av advokatene hans, sier: «Artur Avanesyan er blitt arrestert, fengslet, tiltalt og dømt på grunn av sin dype, religiøse overbevisning. Til tross for at han er blitt urettmessig fengslet, er han bestemt på å holde fast på det standpunktet han har tatt på grunn av sin samvittighet.» Han forteller videre at fengselsbetjentene nå lar Artur få ha bibelen sin og bibelske publikasjoner, og de tillater også at familiemedlemmer får besøke ham.

Etter at saken hadde vært prøvd for alle innenlandske juridiske instanser, klaget Artur Avanesyan saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Han regner med en positiv avgjørelse (selv om den sannsynligvis ikke vil komme før flere måneder etter at han er løslatt) fordi EMD gang på gang har forsvart rettighetene til samvittighetsnektere. I saken Bayatyan v. Armenia avgjorde EMDs storkammer at adgangen til militærnekting av samvittighetsgrunner er beskyttet av retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Alle EMDs senere avgjørelser har styrket dette standpunktet. *

EMDs avgjørelser har bidratt til økt respekt for den grunnleggende retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner – også i ustabile tider og under krig. I juni 2015, for eksempel, anerkjente en høyere domstol i Ukraina samvittighetsnekteres rett til å utføre siviltjeneste under militær mobilisering.

Er det håp for samvittighetsnektere i Nagorno-Karabakh?

Jehovas vitner i Nagorno-Karabakh og i resten av verden håper at myndighetene i Nagorno-Karabakh vil anerkjenne retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner som en grunnleggende menneskerettighet. Vil myndighetene gi samvittighetsnektere adgang til å utføre siviltjeneste i stedet for å fengsle disse fredelige unge mennene? Hvis myndighetene i Nagorno-Karabakh godtar retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner, vil de vise at de følger anerkjente europeiske normer, og at de respekterer den oppriktige overbevisningen til menn som Artur Avanesyan.

^ avsn. 10 Soningen av dommen på 30 måneders fengsel regnes fra 14. juli 2014, da han ble varetektsfengslet.

^ avsn. 13 Se Erçep v. Turkey, no. 43965/04, 22 November 2011; Feti Demirtaş v. Turkey, no. 5260/07, 17 January 2012; Buldu and Others v. Turkey, no. 14017/08, 3 June 2014.

 

Lær mer

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor deltar ikke Jehovas vitner i krig?

Jehovas vitner er kjent verden over for å ikke gå i krig. Les om hvorfor vi tar dette standpunktet.