Nagorno-Karabakh fengsler Jehovas vitner i vernepliktig alder som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Myndighetene anerkjenner ikke denne retten og har ikke innført en ordning for siviltjeneste. Unge Jehovas vitner blir derfor fengslet på grunn av sin religiøse overbevisning om ikke å ville gå i krig mot sine medmennesker.

Forsøk på å utføre siviltjeneste mislykkes

Den 29. januar 2014 ble Artur Avanesyan, et av Jehovas vitner, bedt av militærkommissariatet i Askeran om å melde seg til militærtjeneste. Neste dag leverte Artur Avanesyan en søknad til Nagorno-Karabakh militærkommissariat om å få utføre siviltjeneste i stedet for militærtjeneste. Advokaten hans fikk raskt i stand et møte med myndighetspersoner i Nagorno-Karabakh og Armenia, og det var ting som tydet på at Artur Avanesyan kunne få utføre siviltjeneste i Armenia.

I håp om et positivt vedtak flyttet Artur Avanesyan til Armenia, og den 13. februar 2014 leverte han en søknad til militærkommissariatet i Masis i Armenia om å få utføre siviltjeneste. Han håpet å få møte for Armenias nemnd for siviltjeneste, men den 14. juli 2014 ble han i stedet bedt om å møte opp på politistasjonen i Jerevan. Da han kom dit, ventet politibetjenter fra Nagorno-Karabakh på ham. De arresterte ham og tok ham med til Nagorno-Karabakh. Dagen etter ble han varetektsfengslet og senere framstilt for retten i Nagorno-Karabakh.

Under rettssaken fikk han vite at retten fire måneder tidligere hadde utstedt en arrestordre mot ham med krav om varetektsfengsling i påvente av rettssaken. Retten stadfestet sin tidligere avgjørelse, og han ble umiddelbart fengslet. Retten avviste alle anker mot varetektsfengslingen.

Den 30. september 2014 dømte retten Artur Avanesyan til 30 måneders fengsel. Ankedomstolen opprettholdt rettsavgjørelsen. Artur Avanesyan anket deretter til Nagorno-Karabakhs høyesterett, men den 25. desember 2014 stadfestet også denne domstolen avgjørelsen.

Myndighetene i Nagorno-Karabakh fortsetter å fengsle unge menn fordi de holder fast ved sin samvittighet, som er opplært i samsvar med Bibelen. Myndighetene ignorerer dermed internasjonale normer som ivaretar verdigheten til samvittighetsnektere ved å la dem få utføre siviltjeneste.

Tidslinje

25. desember 2014

Nagorno-Karabakhs høyesterett stadfester dommen mot Artur Avanesyan.

 1. 30. september 2014

  Martakert domstol i Nagorno-Karabakh dømmer Artur Avanesyan til 30 måneder i fengsel.

 2. 14. juli 2014

  Artur Avanesyan blir arrestert i Armenia og sendt til Nagorno-Karabakh for varetektsfengsling i påvente av rettssaken.

 3. 30. desember 2011

  Karen Harutyunyan, et Jehovas vitne som er 18 år gammel, blir dømt til 30 måneder i fengsel for militærnekting av samvittighetsgrunner.

 4. 16. februar 2005

  Areg Avanesyan, et av Jehovas vitner, blir fengslet for militærnekting av samvittighetsgrunner og dømmes til 48 måneders fengselsstraff.

 5. 12.–13. juni 2001

  Tre Jehovas vitner som nekter militærtjeneste, får fengselsstraffer på 6–12 måneder for å nekte å delta i militærøvelser.