Den 2. mai 2017 dømte en domstol i Astana Teymur Akhmedov til fem års fengsel for ganske enkelt å ha fortalt andre om troen sin. Han er den første blant Jehovas vitner i Kasakhstan som er blitt straffedømt for religiøs virksomhet siden Kasakhstan ble en uavhengig stat i 1991.

Akhmedov har vært holdt i varetekt i over tre måneder, til tross for internasjonale bestrebelser for å få ham overført til husarrest fram til rettssaken. Han er 61 år gammel, gift og far til tre sønner, og han har dårlig helse.

Straffer utøvelse av religionsfriheten

Akhmedovs vanskeligheter startet i januar 2017, da Kasakhstans hemmelige politi, Komiteen for nasjonal sikkerhet (KNB), arresterte ham for angivelig å ha brutt artikkel 174(2) i Kasakhstans straffelov. KNB anklaget ham for «tilskyndelse til ... religiøst hat» fordi han hadde fortalt andre om troen sin i en privat sammenheng.

Dommer Talgat Syrlybajev avgjorde at Akhmedovs uttalelser i virkeligheten «oppildnet til religiøse stridigheter», og at de fremmet den «propaganda at noen personer står i en særstilling og er bedre enn andre på grunn av sin religion». Dommeren idømte også Akhmedov et tre års forbud mot å delta i «ideologisk religiøs virksomhet», noe som i realiteten forbyr ham å utøve sin tro.

Philip Brumley, som er juridisk rådgiver for Jehovas vitner, uttalte: «Myndighetene feilanvender loven på det groveste. I 2016 inviterte flere menn Teymur til en leilighet for at han skulle fortelle om troen sin. De besøkte også ham. Det Teymur ikke visste, var at disse drøftelsene i hemmelighet ble tatt opp og senere kom til å bli brukt til å konstruere en straffesak mot ham. Dette viser bare hvor langt myndighetene er villige til å gå for å undertrykke og kriminalisere fredelig religiøs virksomhet. Rettssaken har vært en ren parodi.»

Akhmedovs familie er dessuten svært bekymret for helsen hans. Han har en blødende svulst, og det er mistanke om at det dreier seg om kreft, men myndighetene har avvist begjæringer om å gjøre varetekten om til husarrest og har unnlatt å skaffe ham den legehjelpen han så sårt trenger. Advokatene hans har sendt inn klager til FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, FNs spesialrapportør for religions- og livssynsfrihet og FNs spesialrapportør for forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet.

Overlever religionsfriheten i Kasakhstan?

Jehovas vitner i Kasakhstan har støtt på mange hindringer i forbindelse med sin religiøse virksomhet. Men den urettferdige fengslingen av Teymur Akhmedov utgjør et nytt og sjokkerende angrep på deres religionsutøvelse. Representanter for Jehovas vitner fortsetter å anmode kasakhstanske myndigheter om å overholde sine internasjonale forpliktelser til å opprettholde den grunnleggende friheten til å kunne tilbe Gud uten å bli hindret av myndighetene.