Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

KASAKHSTAN

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Den 2. mai 2017 ble Teymur Akhmedov dømt til fem års fengsel av dommer Talgat Syrlybajev på grunnlag av anklager om å ha «tilskyndt til religiøs splid» og fremmet den tanke «at noen innbyggere er andre overlegne av religiøse grunner». Dommeren påla også Teymur Akhmedov en annen restriksjon – et tre års forbud mot hans «ideologiske religiøse virksomhet». Den 20. juni 2017 ble Akhmedovs anke avvist av Astana byrett til tross for sterke beviser for at han er uskyldig.

Grunnløse anklager

De falske anklagene mot Teymur Akhmedov skriver seg fra noen drøftelser han i 2016 hadde med noen voksne menn som ga seg ut for å være interessert i Jehovas vitner. I løpet av de sju månedene disse fredelige drøftelsene foregikk, brukte han bibelvers til å forklare sitt syn på forskjellige religiøse spørsmål. Det Teymur Akhmedov ikke visste, var at drøftelsene i all hemmelighet ble filmet og brukt mot ham for å fabrikkere brudd på paragraf 174(2) i Kasakhstans straffelov. Denne paragrafen forbyr «tilskyndelse til ... religiøst hat» som fører til at man «krenker den ... religiøse overbevisningen innbyggerne har», og den forbyr at man hevder at noen er «bedre enn andre, eller at man er overordnet eller underordnet andre på grunn av sin religion».

Men Teymur Akhmedov står fast på at han ikke har brutt loven. Hans tro og forkynnelse er beskyttet av artikkel 18 og 19 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), som garanterer rett til «tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet» og «rett til ytringsfrihet».

Tidligere har FNs menneskerettskomité, som fører tilsyn med brudd på ICCPR, pekt på at Kasakhstans «vide definisjon av kriminelle handlinger» er en feil anvendelse av paragraf 174 mot enkeltpersoner som utøver sin rett til religionsfrihet. I en rapport av 9. august 2016 sa komiteen dette: Kasakhstan må «garantere for religionsfriheten og retten til å fritt utøve sin religion eller tro. Landet bør vurdere å justere paragraf 22 i grunnloven, slik at den blir i tråd med ICCPR. Landet bør også revidere alle relevante lover og retningslinjer i den hensikt å fjerne alle restriksjoner som går ut over de nøye formulerte begrensningene som er tillatt i artikkel 18 i ICCPR.»

Heiner Bielefeldt, en av FNs tidligere spesialrapportører for religions- og livssynsfrihet, anbefalte i en rapport i 2014 at Kasakhstan erstattet den «vide definisjon av kriminelle handlinger når det gjelder religiøs splid og ekstremisme», med en «mindre generell definisjon». Ellers vil loven ha en «negativ innvirkning på religionsfriheten».

Urettmessig fengsling av Teymur Akhmedov

Sarjarka distriktsdomstol nr. 2 i byen Astana bestemte den 20. januar 2017 at Teymur Akhmedov skulle sitte i varetekt. Han ble banket opp av fengselsbetjenter som prøvde å tvinge ham til å innrømme at han var skyldig. Teymur Akhmedov, som er 61 år, har stort behov for medisinsk behandling på grunn av en blødende svulst. Advokatene hans klaget saken inn for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling (WGAD) og FNs spesialrapportører for religions- og livssynsfrihet og retten til forsamlings- og organisasjonsfrihet. Selv om Astana byrett den 20. juni 2017 avviste anken hans, jobber advokatene hans videre med saken.

Den 2. oktober 2017 publiserte WGAD sin avgjørelse, der konklusjonen var at myndighetene i Kasakhstan med urette har fengslet Akhmedov og bør løslate ham umiddelbart. WGAD mente at det Akhmedov hadde gjort ved å snakke med andre om sin tro, «var fullstendig fredelig og innenfor grensene for religionsfrihet», og at det at myndighetene har straffet ham, i realiteten er religiøs diskriminering av Jehovas vitner. Dagen etter at WGAD offentliggjorde sin avgjørelse, sendte Akhmedovs advokater inn en anke til Kasakhstans høyesterett der de ba om at WGADs avgjørelse måtte iverksettes, og at Akhmedov måtte frikjennes og løslates umiddelbart. Advokatene forventer at myndighetene i Kasakhstan snart vil løslate Akhmedov.

Tidslinje

 1. 2. oktober 2017

  WGAD publiserer en avgjørelse der de sier at Teymur Akhmedov med urette er fengslet, og at han bør løslates umiddelbart.

 2. 20. juni 2017

  Anken ble avvist av domstolen i Astana.

 3. 2. mai 2017

  Dømt til fem års fengsel.

 4. 13. mars 2017

  Saken ble sendt videre til distriktsdomstolen.

 5. 1. mars 2017

  Kravet om å avslutte straffesaken ble avvist.

 6. 20. februar 2017

  Det ble sendt inn begjæring til retten om å avslutte straffesaken.

 7. 30. januar 2017

  Astana byrett avviste begjæringen.

 8. 18. januar 2017

  Teymur Akhmedov ble arrestert og dømt til å sitte to måneder i varetekt.