Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

6. JULI 2017
KASAKHSTAN

Kasakhstan pålegger Jehovas vitner å midlertidig stanse virksomheten ved sitt nasjonale hovedkontor

Kasakhstan pålegger Jehovas vitner å midlertidig stanse virksomheten ved sitt nasjonale hovedkontor

Den 29. juni 2017 avgjorde en domstol i Almaty i Kasakhstan at Jehovas vitners nasjonale hovedkontor må stanse all sin virksomhet i tre måneder, og ila hovedkontoret en bot. Domstolen baserte denne avgjørelsen på en inspeksjon som ble foretatt ved hovedkontoret. Det ble hevdet at hovedkontoret trengte 3 nye overvåkningskameraer i tillegg til de 25 som allerede var installert, for å være i tråd med lover som gjelder offentlige bygninger og steder. Men den 6. februar 2017 hadde offentlige tjenestemenn allerede godkjent en oversiktsplan over kontorets eiendom som viste hvor alle overvåkningskameraene var installert. Ved å godkjenne denne planen bekreftet tjenestemennene at kontoret oppfylte alle krav i relevante lovbestemmelser.

Polat Bekzjan ved Jehovas vitners hovedkontor i Kasakhstan sier: «Avgjørelsen om at all virksomhet ved hovedkontoret midlertidig må stanses, er en uforholdsmessig streng straff for det påståtte regelbruddet. Vi anker denne avgjørelsen, som ser ut til å være motivert av religiøs intoleranse.»

Inngrep fra myndighetenes side

Jehovas vitner i Kasakhstan opplever økende trakassering fra myndighetspersoner. Før avgjørelsen av 29. juni, som ble truffet av dommer N.M. Pakirdinov ved den spesialiserte interregionale forvaltningsdomstolen, hadde myndighetene foretatt en razzia ved hovedkontoret den 17. mai under påskudd av å utføre en sikkerhetsinspeksjon. Razziaen ble utført midt på lyse dagen og ble ledet av den nasjonale sikkerhetstjenesten (tidligere kjent som KGB). Mer enn 30 tjenestemenn deltok i razziaen, deriblant maskerte, spesialtrente politimenn bevæpnet med maskingeværer. De hevdet at de utførte en ordre om å inspisere offentlige bygninger og steder for å sørge for god nok sikkerhet før Expo 2017, som skulle begynne i hovedstaden, Astana, i juni 2017.

17. mai 2017: Razzia ved det nasjonale hovedkontoret

Den 23.–25. juni 2017 arrangerte Jehovas vitner et spesielt tredagers stevne, og det kom stevnedeltakere fra USA, Europa, Ukraina, Georgia, Kirgisistan og andre land. Men før stevnet hadde myndighetene lagt seg borti kontraktene om leie av stevnearenaene, og kontraktene hadde blitt kansellert. Som følge av det samlet de 1500 utenlandske stevnedeltakerne og de lokale vitnene seg på hovedkontorets eiendom for å holde stevnet der.

23. juni 2017: Politiet forsinker utenlandske stevnedeltakere

Den første stevnedagen holdt politiet tilbake 11 busser med så mange som 500 utenlandske stevnedeltakere på hotellene i to timer under påskudd av å skulle kontrollere papirene til bussjåførene. Den andre dagen – igjen under påskudd av å skulle kontrollere papirene til sjåførene – holdt politiet tilbake 20 busser med 900 stevnedeltakere i opptil tre timer.

Hovedkontoret sendte inn en klage til statsadvokatens kontor i Almaty. Selv om det ikke kom noen reaksjon fra statsadvokatens kontor, lot politiet være å lage vanskeligheter for vitnene den tredje stevnedagen. Men bare fire dager etter at stevnet var ferdig, avsa forvaltningsdomstolen i Almaty avgjørelsen om at hovedkontoret midlertidig måtte stanse sin virksomhet.

Det skapes vanskeligheter ved hjelp av loven

Siden desember 2012 har myndighetene i Kasakhstan i stadig større grad lagt begrensninger på Jehovas vitners religionsfrihet i hele landet. Myndighetene har ilagt over 60 Jehovas vitner store bøter for ikke-registrert «misjonsvirksomhet».

I januar 2017 anla myndighetene i Kasakhstan straffesaker mot to Jehovas vitner fordi de hadde fortalt andre om sin tro. I mai ble Teymur Akhmedov dømt for sin religiøse virksomhet og soner nå en fengselsdom på fem år. I en annen sak etterforsker politiet et Jehovas vitne som angivelig har hisset til religiøst hat ved å tilby noen en religiøs publikasjon som russiske myndigheter har forbudt fordi de mener den er «ekstremistisk».

Kommer Kasakhstan til å ta etter Russlands måte å behandle Jehovas vitner på?

Jehovas vitner har hatt mange møter med komiteen for religiøse saker for å drøfte sin rett til fri religionsutøvelse, men uten å lykkes i særlig grad. På initiativ fra riksadvokatens kontor tok Kasakhstans høyesterett imidlertid opp saken til Andrej Koroljov, et Jehovas vitne som var dømt for å offentlig fortelle andre om sin tro. Den 1. juni 2017 frikjente høyesterett Andrej Koroljov og slo dermed fast at retten til religionsfrihet innebærer at man har lov til fredelig å gi uttrykk for sin tro offentlig. Riksadvokatens kontor har forsikret vitnene om at de vil la denne positive rettsavgjørelsen bli kjent i rettssystemet, men fram til nå har lavere domstoler unnlatt å ta hensyn til den og har fortsatt å dømme Jehovas vitner for såkalt «ikke-registrert misjonsvirksomhet».

Gregory Allen, assisterende juridisk rådgiver for Jehovas vitner, sier: «Det er veldig beklagelig å se at Kasakhstan tar etter Russland ved å bruke grunnløse anklager for å gripe forstyrrende inn i den internasjonalt anerkjente retten til religionsfrihet. Vi frykter at avgjørelsen av 29. juni om å midlertidig stanse virksomheten ved hovedkontoret er mye mer enn det den ser ut til å være, og ved vår klage på myndighetenes inngripen håper vi på rettferdighet.»

Jehovas vitner verden over er bekymret for at denne utviklingen i den senere tid er et tegn på at myndighetene beveger seg i retning av å forby deres trosfeller i Kasakhstan, slik myndighetene i Russland praktisk talt har gjort.