Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

29. JUNI 2015
ISRAEL

Israels høyesterett forsvarer Jehovas vitners rett til fredelige sammenkomster

Israels høyesterett forsvarer Jehovas vitners rett til fredelige sammenkomster

Israels høyesterett og det lokale politiet forsvarer religionsfriheten ved å beskytte Jehovas vitners rett til å holde religiøse møter. I en nylig avgjørelse gav retten byen Ra’anana pålegg om å oppfylle kontrakten med Jehovas vitner om leie av byens sportssenter til to religiøse stevner. Bare 36 timer før det første stevnet skulle begynne, hadde kommunen annullert kontrakten etter press fra andre religiøse grupper.

Domstoler slår fast at kommunens kontraktbrudd var diskriminerende

Jehovas vitner hadde signert en kontrakt med byen Ra’anana om å holde stevner 18. april og 2. mai 2015. De fikk først mistanke om at stevnene stod i fare for å bli avlyst da byrådslederen 15. april uttrykte sin bekymring for sikkerheten rundt arrangementet 18. april. Til tross for at politimesteren hadde gitt forsikring om at politiet ville garantere sikkerheten, brøt byen kontrakten neste dag. Nyhetsmediene skrev at byen hadde gitt etter for press fra religiøse byrådsmedlemmer som truet med å trekke sin politiske støtte hvis byen lot vitnene få holde stevnene.

Jehovas vitner sendte straks inn en begjæring til distriktsdomstolen i Lod for å få byen til å oppfylle kontrakten, men siden det var så kort tid igjen til stevnet den 18. april, måtte det avlyses. Vitnene fikk leid et annet sted til arrangementet, men de måtte betale seks ganger mer enn det kostet å leie sportssentret.

Den 29. april gav distriktsdomstolen i Lod pålegg om at byen måtte oppfylle kontrakten. Avgjørelsen lød: «Kommunen [Ra’anana] krenket [Jehovas vitners] grunnlovfestede rett til religionsfrihet og forsamlingsfrihet, rett til verdighet, frihet og likhet.» Byen sendte straks inn en begjæring om at pålegget måtte oppheves, men 1. mai ble begjæringen avvist av høyesterett. En ny begjæring ble avvist, og avgjørelsen i distriktsdomstolen står ved lag.

Politiet beskytter Jehovas vitner

Avgjørelsen i høyesterett gjorde at stevnet den 2. mai kunne holdes som planlagt. Lokale religiøse ledere, også byens overrabbiner og medlemmer av en ultraortodoks organisasjon som er kjent for sine aggressive metoder, reagerte på avgjørelsen ved å organisere en «kollektiv bønn», som rundt 1500 var med på. De hadde samlet seg foran sportssentret da 600 Jehovas vitner kom dit. Den «kollektive bønnen» utviklet seg raskt til en massedemonstrasjon. Noen av demonstrantene angrep vitnene – også kvinner og barn. De fornærmet dem, spyttet på dem, ropte skjellsord mot dem, gjorde frekke gester og skadet kjøretøyer. Politiet grep raskt inn for å holde demonstrantene tilbake. Politiets inngripen gjorde at vitnene kunne glede seg over stevnet og komme seg trygt hjem etterpå.

Jehovas vitner i Israel er takknemlig for at israelske myndigheter tok standpunkt mot religiøs intoleranse og diskriminering ved å forsvare retten til å samles fredelig for å tilbe.