Hopp til innhold

GLOBALT

Jehovas vitner fengslet for sin tro – etter region

Jehovas vitner fengslet for sin tro – etter region

Jehovas vitner fengslet for sin tro pr. april 2021

HVOR

I FENGSEL

GRUNN

Eritrea

20

  • Religiøs virksomhet

  • Ikke angitte grunner

Krim

6

  • Religiøs virksomhet

Russland

46

  • Religiøs virksomhet

Singapore

12

  • Samvittighetsnekting

Sør-Korea

5

  • Samvittighetsnekting

Tadsjikistan

2

  • Samvittighetsnekting

  • Religiøs virksomhet

Turkmenistan

16

  • Samvittighetsnekting

Andre land

Over 43

  • Religiøs virksomhet

Totalt

Over 150

 

Retten til «tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» er en grunnleggende menneskerettighet, ifølge artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. * Men i noen land blir Jehovas vitner nektet denne grunnleggende rettigheten og blir med urette fengslet og utsatt for grov mishandling. De fleste av dem som sitter i fengsel, ble arrestert rett og slett fordi de praktiserte sin tro. Andre er fengslet på grunn av militærnekting av samvittighetsgrunner.

^ avsn. 35 Se også FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 18, og Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 9.