Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

18. NOVEMBER 2013
GLOBALT

Husk dem som sitter i fengsel

Husk dem som sitter i fengsel

Retten til «tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» er en grunnleggende menneskerettighet, slås det fast i artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. * I noen land blir Jehovas vitner satt i fengsel, og noen ganger også mishandlet, fordi de benytter seg av denne menneskerettigheten. De fleste av dem som sitter i fengsel, er unge menn som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Andre er fengslet rett og slett fordi de praktiserer sin tro.

Den dårlige behandlingen får ikke Jehovas vitner til å slutte å praktisere sin tro. Det er snarere slik at den dårlige behandlingen skader omdømmet til de styresmaktene som unnlater å respektere menneskerettighetene. Tabellen under viser hvor myndighetene har satt Jehovas vitner i fengsel, og hvor mange som er i fangenskap på hvert sted.

HVOR?

I FENGSEL

Eritrea

52

Sør-Korea

599

Nagorno-Karabakh

1

Singapore

18

Turkmenistan

9

Totalt

679

Liste over hvor mange som er i fengsel pr. 12. november 2013

ERITREA

Ifølge den siste rapporten er det 52 Jehovas vitner, både menn og kvinner, som sitter i fengsel under svært vanskelige forhold. Ingen av dem er blitt formelt tiltalt eller dømt, men de sitter i fengsel på grunn av militærnekting av samvittighetsgrunner, religiøs virksomhet eller andre, ukjente grunner. Tre menn, Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har vært fengslet for militærnekting i nesten 20 år – siden 24. september 1994. Misghina Gebretinsae og Yohannes Haile, to av Jehovas vitner som var over 60 år, døde i fengselet. Helt fra Eritrea fikk selvstendighet i 1993, har myndighetene konsekvent fengslet, torturert og trakassert Jehovas vitner.

SØR-KOREA

For tiden er det 599 unge menn som er Jehovas vitner, som soner fengselsstraffer på 18 måneder fordi de av hensyn til sin samvittighet nekter å utføre militærtjeneste. Helt fra Koreakrigen og fram til i dag har Sør-Korea kompromissløst reist tiltale mot unge menn blant Jehovas vitner som nekter militærtjeneste, og landet har ikke iverksatt noe alternativ for å løse problemet. I løpet av denne tiden har Sør-Korea dømt 17 549 Jehovas vitner til totalt 34 100 år i fengsel fordi de har nektet å utføre militærtjeneste. Sør-Korea har unnlatt å overholde internasjonale avtaler som landet har forpliktet seg til, og har nektet å respektere den grunnleggende retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Du kan lese mer om situasjonen i Sør-Korea i artikkelen Urettferdig behandling i Sør-Korea fører til internasjonal protest.

NAGORNO-KARABAKH

En 20 år gammel mann som er et av Jehovas vitner, sitter i fengsel for militærnekting av samvittighetsgrunner fordi Nagorno-Karabakh ikke har noe alternativ i form av siviltjeneste. Den 30. desember 2011 ble han dømt til 30 måneders fengsel, og den 29. januar 2013 ble hans anmodning om prøveløslatelse avslått. En inntrengende henstilling om at han må bli løslatt for å få hjelp med sine vedvarende helseproblemer, er blitt avslått av fengselsadministrasjonen.

SINGAPORE

Myndighetene i Singapore holder fast ved tvungen militærtjeneste og respekterer ikke retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Atten unge menn som er knyttet til Jehovas vitner, soner totalt 39 måneders fangenskap hver i militærfengsel fordi de er bestemt på ikke å handle i strid med sin kristne samvittighet. Et annet Jehovas vitne ble løslatt i august 2013 etter å ha sittet et år i fengsel for å ha nektet militærtjeneste i reservestyrkene.

TURKMENISTAN

Ni mannlige Jehovas vitner sitter for tiden i fengsel i Turkmenistan – åtte for militærnekting av samvittighetsgrunner og én på grunn av falske anklager. Disse mennene soner fengselsstraffer på mellom 12 og 24 måneder og blir ofte brutalt mishandlet av fengselsbetjenter og soldater. Når slike personer blir løslatt, blir de noen ganger tiltalt på nytt. De regnes da som «vaneforbrytere» og blir satt i et fengsel der forholdene er enda verre.

^ avsn. 2 Se også FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 18, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, artikkel 9.