Jehovas vitner fengslet for sin tro pr. januar 2018

HVOR

I FENGSEL

GRUNN

Eritrea

55

  • Samvittighetsnekting

  • Religiøs virksomhet

  • Ikke angitte grunner

 

Kasakhstan

1

  • Religiøs virksomhet

 

Russland

1

  • Religiøs virksomhet

 

Singapore

12

  • Samvittighetsnekting

 

Sør-Korea

309

  • Samvittighetsnekting

 

Tadsjikistan

1

  • Samvittighetsnekting

 

Turkmenistan

1

  • Religiøs virksomhet

 

Totalt

380

 

Retten til «tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» er en grunnleggende menneskerettighet, slås det fast i artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. * I noen land blir Jehovas vitner fengslet og grovt mishandlet fordi de benytter seg av denne grunnleggende rettigheten. De fleste av dem som sitter i fengsel, er unge menn som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste. Andre er fengslet rett og slett fordi de praktiserer sin tro.

^ avsn. 32 Se også FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 18, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, artikkel 9.