Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

15. APRIL 2015
GEORGIA

Jehovas vitner setter i gang en informasjonskampanje i april

Jehovas vitner setter i gang en informasjonskampanje i april

Den 1. april 2015 satte Jehovas vitner i gang en informasjonskampanje for å kontakte alle politistasjoner, kommuner og påtalemyndigheter i hele Georgia. Formålet med denne kampanjen var å informere om en viktig avgjørelse som var truffet i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i saken Begheluri and Others v. Georgia. Den gjaldt krenkelse av Jehovas vitners rettigheter i Georgia. Kampanjen informerte dem som håndhever lov og rett, om sakens fakta, dommen og Jehovas vitners religiøse virksomhet.

Georgias tidligere tolerante holdning til vold

Mellom 1999 og 2003 organiserte tilhengere av en avsatt georgisk-ortodoks prest pøbelangrep for å banke opp Jehovas vitner. Selv om Jehovas vitner leverte 784 anmeldelser til politiet for disse og lignende hendelser, vendte myndighetspersoner enten det døve øret til eller var selv voldelige mot vitnene. Ingen av anmeldelsene førte til noe konkret. Ettersom georgiske myndigheter ikke gjorde noe, ble gjerningsmennene enda modigere og angrep til og med vitnene i rettssalene, på store religiøse stevner og på gaten.

EMDs avgjørelser – et vendepunkt

Jehovas vitner har klaget Georgia inn for EMD to ganger på grunn av disse angrepene. Domstolen traff en avgjørelse i den første saken i mai 2007 * og i den andre saken – Begheluri and Others v. Georgia – i oktober 2014. I begge dommene fordømte EMD de georgiske myndighetenes rolle i angrepene og slo fast at det var en klar sammenheng mellom statens likegyldighet og den økte volden. EMD bemerket i dommen: «De georgiske myndighetene har skapt et klima der man kan begå lovbrudd ustraffet. Dette har oppmuntret til flere angrep på Jehovas vitner i hele landet.» *

Georgiske myndigheter kom rosverdig nok med en uttalelse dagen etter at Begheluri-dommen ble kunngjort, og lovte å forhindre framtidige angrep:

«Georgia forplikter seg til å beskytte tanke-, samvittighets- og religionsfriheten og menneskerettighetene generelt. Landet har bestemt seg for å garantere likhet for loven og at de som krenker menneskerettighetene, skal straffes. Spesielt vil landet aldri igjen tolerere slik mishandling eller tillate et klima der man kan begå lovbrudd ustraffet.»

Forholdene i Georgia forbedres

Forholdene for Jehovas vitner i Georgia står nå i skarp kontrast til tidligere år. Vitnene kan tilbe Gud i fred og er takknemlige for at de som håndhever lov og rett, nå i det store og hele beskytter rettighetene deres. Jehovas vitner har kunnet bygge møtelokaler og har nylig utvidet sitt lokale hovedkontor.

Men noen myndighetspersoner vet lite om Jehovas vitner og hva de tror, og kanskje ingenting om Begheluri-dommen eller myndighetenes offisielle uttalelse. Dessuten skjer det fortsatt religiøst motiverte angrep som ikke straffes. For eksempel ble det i 2014 dokumentert minst 30 fysiske angrep på Jehovas vitner. På grunn av dette har Jehovas vitner sendt nye klager til EMD. *

Informasjonskampanjen i april vil forhåpentligvis føre til at man viser større respekt for menneskerettighetene i hele Georgia i framtiden. Jehovas vitner er takknemlige for at de georgiske myndighetene har forpliktet seg til aldri å tillate at et klima der man kan begå lovbrudd ustraffet, utvikler seg igjen. Og de forventer at myndighetene fortsetter å straffeforfølge dem som mishandler andre på grunn av religiøst hat.

^ avsn. 6 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, nr. 71156/01, 3. mai 2007.

^ avsn. 6 Begheluri and Others v. Georgia, nr. 28490/02, § 145, 7. oktober 2014.

^ avsn. 11 Tsartsidze v. Georgia, nr. 18766/04, sendt inn 26. mai 2004 – Personer angrepet av myndighetspersoner eller mens myndighetspersoner stod og så på; Biblaia and Others v. Georgia, nr. 37276/05, sendt inn 10. september 2005 – Personer angrepet av myndighetspersoner eller mens myndighetspersoner stod og så på; Tsulukidze and Others v. Georgia, nr. 14797/11, sendt inn 27. januar 2011 – Unnlatt å etterforske grundig og straffeforfølge ni religiøst motiverte angrep.