Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

GEORGIA

Georgia – overblikk

Georgia – overblikk

Jehovas vitner har forkynt i Georgia siden 1953. De er juridisk registrert og kan generelt praktisere religionen sin uten hindringer. Men det finnes noen problemer, for eksempel når religiøs intoleranse blusser opp.

Fra 1999 til 2003 gjennomførte religiøse ekstremister mange brutale angrep mot Jehovas vitner. Gjerningsmennene kunne fortsette uhindret fordi politiet vegret seg for å straffe dem. På den tiden lyktes et medlem av parlamentet som var høyreekstrem nasjonalist, med å få Jehovas vitners juridiske enheter midlertidig avregistrert, noe som bidrog til at volden økte. Jehovas vitner klaget seks saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) for å løse problemene. EMD kom med to enstemmige avgjørelser, i 2007 og 2014, som kritiserte regjeringen for at den ikke hadde tatt tak i de religiøst motiverte forbrytelsene umiddelbart, effektivt og upartisk. I 2015 godtok EMD enstemmig regjeringens innrømmelse av at de hadde avregistrert Jehovas vitners juridiske enheter på feil grunnlag i 2001.

Siden 2004 har volden mot Jehovas vitner avtatt betraktelig. Det har gitt dem muligheten til å utvide virksomheten og bygge mange Rikets saler. Men av og til blir de fortsatt ofre for trakassering og religiøst motiverte angrep. Årsaken til problemet er at myndighetene ofte ikke gjør noe med disse kriminelle handlingene. Jehovas vitner forventer at regjeringen i Georgia fullt ut retter seg etter EMDs avgjørelser, etterforsker voldshandlingene umiddelbart og straffeforfølger gjerningsmennene.