Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

FRANKRIKE

Frankrike – overblikk

Frankrike – overblikk

Jehovas vitner ble juridisk registrert i Frankrike i 1906 og har stort sett religionsfrihet. Men på midten av 90-tallet var Jehovas vitner nevnt i en rapport fra parlamentet med tittelen «Sekter i Frankrike», som inneholdt en liste over såkalte farlige sekter. Selv om den ikke fikk noen juridiske konsekvenser, ble rapporten brukt til å angripe Jehovas vitner og førte til en periode med offentlig stigmatisering og diskriminering.

Det verste angrepet kom da myndighetene i et forsøk på å få Jehovas vitners avdelingskontor i landet til å gå konkurs påla en urimelig høy skatt på donasjoner. Etter 16 år med juridiske kamper traff Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 30. juni 2011 en enstemmig avgjørelse om at regjeringen i Frankrike hadde krenket Jehovas vitners religionsfrihet. Jehovas vitner i Frankrike har kjempet mot diskriminering i andre saker, blant annet har de blitt nektet byggetillatelser, rettigheter som fengselsprester og leie av kommunale bygninger til religiøse møter.

Regjeringens stigmatisering av Jehovas vitner i Frankrike har ført til et miljø av mistro til tross for avgjørelsen i EMD og de mange juridiske seirene i nasjonale domstoler. Derfor blir Jehovas vitner ofte fysisk overfalt og trakassert, og forsamlingslokalene deres blir vandalisert.