Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

ERITREA

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Eritrea arresterer og fengsler Jehovas vitner og andre uten rettergang eller formell tiltale. Menn og kvinner blant Jehovas vitner, også barn og eldre, blir fengslet for sin religiøse virksomhet eller for ikke angitte grunner. Unge menn blir fengslet fordi de av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste.

Da Eritrea oppnådde uavhengighet i 1993, mistet Jehovas vitner sine grunnleggende rettigheter. Den 25. oktober 1994 undertegnet president Afewerki en bestemmelse som fratok dem deres statsborgerskap. Det var fordi de ikke stemte ved folkeavstemningen om uavhengighet i 1993, og fordi de av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste. Siden da har Eritreas sikkerhetsstyrker fengslet, torturert og trakassert Jehovas vitner i et forsøk på å få dem til å gi avkall på sin tro.

Fengselsstraffer på ubestemt tid under grusomme forhold

Tre menn, Paulos Eyasu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har vært fengslet siden 24. september 1994 fordi de nekter militærtjeneste. Ti andre menn har vært fengslet i over ti år.

Noen av vitnene har vært holdt innesperret i skipscontainere eller i bunkere som er laget av stein eller metall, og som ligger halvveis nedgravd i bakken. En av fangene, Misghina Gebretinsae, døde 62 år gammel i juli 2011 som følge av intens hete i det som kalles «undergrunnen», et avstraffelsesområde i Meitir fangeleir. Yohannes Haile døde 68 år gammel 16. august 2012 under lignende forhold etter nesten fire års fangenskap i Meitir fangeleir.

I juli 2017 ble alle de vitnene som ble holdt i varetekt i Meitir fangeleir, overført til Mai Serwa fengsel i nærheten av Asmara. Forholdene der er litt bedre.

Arrestasjoner og løslatelser i den senere tid

Den 5. april 2016 begynte Saron Gebru å sone en seks måneder lang fengselsstraff fordi hun i 2014 hadde vært til stede på høytiden til minne om Kristi død. Hun ble løslatt den 5. oktober 2016.

I april 2016 ble Asfaha Haile løslatt.

Den 9. april 2016 ble Samuol Dawit fengslet fordi hun nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

Den 30. mars 2017 prøvde Hadas Dawit å få sin søster, Samuol, løslatt mot kausjon. Men i stedet ble også hun arrestert, og begge sitter nå fengslet i Mai Serwa fengsel.

Den 26. april 2017 ble Nehemiah Hagos løslatt.

I september 2017 ble to unge mannlige Jehovas vitner arrestert, og de holdes i varetekt på en politistasjon i Asmara.

Tidslinje

 1. 5. oktober 2017

  Totalt 55 Jehovas vitner sitter fengslet.

 2. 25. juli 2014

  De fleste av dem som ble arrestert 14. april, er løslatt, men 20 av dem som ble arrestert 27. april, sitter fortsatt i varetekt. Totalt 73 Jehovas vitner er fengslet.

 3. 27. april 2014

  31 Jehovas vitner blir arrestert under et bibelsk møte.

 4. 14. april 2014

  Flere enn 90 Jehovas vitner blir arrestert under den årlige høytiden til minne om Kristi død.

 5. November 2013

  Totalt 52 Jehovas vitner sitter fengslet under grusomme forhold.

 6. 16. august 2012

  Yohannes Haile, 68 år, dør mens han sitter fengslet under ekstreme forhold.

 7. Juli 2011

  Misghina Gebretinsae, 62 år, dør mens han sitter fengslet under ekstreme forhold.

 8. 28. juni 2009

  Myndighetene foretar razzia under et møte hjemme hos et Jehovas vitne. De arresterer 23 Jehovas vitner i alderen 2 til 80 år. Antall fengslede vitner stiger til 69.

 9. 28. april 2009

  Bortsett fra én blir alle Jehovas vitner som sitter fengslet på politistasjoner, overført til Meitir fangeleir.

 10. 8. juli 2008

  Myndighetene foretar razziaer hjemme hos 24 Jehovas vitner og på arbeidsplassene deres for å arrestere dem – de fleste av disse er familieforsørgere.

 11. Mai 2002

  Regjeringen forbyr alle religiøse grupper som ikke hører inn under de fire trossamfunnene som regjeringen har godkjent.

 12. 25. oktober 1994

  En bestemmelse undertegnet av presidenten fratar Jehovas vitner deres statsborgerskap og grunnleggende borgerrettigheter.

 13. 24. september 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam blir fengslet uten lov og dom. De sitter fortsatt fengslet.

 14. 1940-årene

  De første gruppene av Jehovas vitner blir opprettet i Eritrea.