For 20 år siden arresterte eritreiske myndigheter tre unge menn og plasserte dem i Sawa fangeleir, der de fortsatt er internert under harde forhold. De har aldri blitt tiltalt for noen forbrytelse og har heller ikke fått mulighet til å forsvare seg i en rettssak. Hvorfor har de med urette blitt holdt i fangenskap?

Paulos Eyasu, Negede Teklemariam og Isaac Mogos er Jehovas vitner og nekter å utføre militærtjeneste på grunn av sin sterke religiøse overbevisning. Hadde de blitt formelt siktet for den «forbrytelsen» å nekte militærtjeneste, ville de ha blitt idømt en fengselsstraff av en bestemt varighet. Men Paulos, Negede og Isaac, som nå er henholdsvis 41, 40 og 38 år, har blitt holdt i fangenskap hele sitt voksne liv. De har blitt berøvet muligheten til å gifte seg og få barn, ta vare på sine aldrende foreldre og leve sitt liv slik de selv ønsker. De har også blitt fratatt muligheten til å tilbe Gud sammen med sine trosfeller.

Etter at Paulos, Negede og Isaac ble arrestert 24. september 1994, ble de utsatt for brutal behandling, til og med tortur, av ledere i Sawa fangeleir. I de senere årene har det imidlertid blitt slutt på mishandlingen, og det at de er fast besluttet på å forbli lojale mot sin religiøse overbevisning, har fått fangevokterne til å respektere dem.

Andre Jehovas vitner som holdes fanget under harde forhold

I Eritrea blir Jehovas vitner utsatt for mer intens forfølgelse enn i noe annet land i verden. I skrivende stund sitter 73 Jehovas vitner i fengsel der i landet, og blant disse er det kvinner, barn og eldre. Mange blir holdt fanget i ørkenen under svært tøffe forhold. De har et mangelfullt kosthold og lite vann og blir mishandlet av fangevoktere. Av alle Jehovas vitner i Eritrea er det Paulos, Negede og Isaac som har vært holdt i fangenskap lengst. Også tre andre mannlige Jehovas vitner har vært internert i Sawa leir i mer enn ti år.

Det internasjonale samfunn oppfordrer Eritrea til å gjøre slutt på religiøs forfølgelse

Det internasjonale samfunn kjenner godt til Eritreas dårlige behandling av Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter.

  • Hvert år siden 2004 har det amerikanske utenriksdepartementet hatt Eritrea på sin liste over «land der situasjonen er særlig bekymringsfull», det vil si «land der myndighetene bidrar til eller tolererer særlig alvorlige brudd på religionsfriheten som er systematiske, vedvarende og sjokkerende».

  • FNs menneskerettighetsråd har uttrykt dyp bekymring over de «grove brudd på menneskerettighetene som eritreiske myndigheter har begått mot sin egen befolkning og sine medborgere». Rådet oppfordrer myndighetene i Eritrea «til å respektere alles rett til ... tanke-, samvittighets- og religionsfrihet».

  • USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet sier i sin årsrapport for 2014: «Når det gjelder religionsfrihet, er situasjonen spesielt alvorlig for ... Jehovas vitner.»

  • Human Rights Watch skrev i sin verdensrapport for 2013 at myndighetene i Eritrea fortsetter å arrestere, internere og torturere medlemmer av «ikke anerkjente» trossamfunn, og at «Jehovas vitner er spesielt utsatt».

  • Den afrikanske kommisjonen for menneskerettigheter og folkerett vedtok i desember 2005 en resolusjon om menneskerettighetssituasjonen i Eritrea (Resolution on the Human Rights Situation in Eritrea) som oppfordret Eritrea til å «garantere, til enhver tid, retten til rettferdig rettergang, meningsfrihet og ytringsfrihet og retten til å samles på fredelig vis».

Philip Brumley, som er juridisk rådgiver for Jehovas vitner, sier på vegne av Jehovas vitner over hele verden: «Det er vårt inderlige håp at myndighetene i Eritrea vil løslate alle Jehovas vitner som holdes i fangenskap, deriblant de tre mennene som har vært internert i 20 år, og gjøre slutt på forfølgelsen av våre trosfeller.»