Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

ERITREA

Eritrea – overblikk

Eritrea – overblikk

Jehovas vitner blir intenst forfulgt i Eritrea. Myndighetene i Eritrea har helt siden landet oppnådde uavhengighet i 1993, fengslet, torturert og trakassert Jehovas vitner. En bestemmelse fra presidenten som ble sendt ut 25. oktober 1994, erklærte at Jehovas vitner «har fått inndratt sitt eritreiske statsborgerskap» fordi de nekter å delta i politikk eller å la seg verve i militæret. På grunn av dette har myndighetene fratatt Jehovas vitner grunnleggende borgerrettigheter.

Mange Jehovas vitner har flyktet fra landet på grunn av forfølgelse og vanskeligheter over flere år. De som er igjen, lever under en konstant trussel om mishandling og må være ekstremt forsiktige når de utfører sin religiøse virksomhet. Eritreiske myndigheter har fengslet mange Jehovas vitner opp gjennom årene – noen fordi de nekter militærtjeneste, andre fordi de går på religiøse møter, snakker med andre om Bibelen eller av andre grunner. Både eldre menn, kvinner og noen ganger barn blir fengslet. Tre menn har sittet i fengsel i over 20 år. Ingen er formelt siktet eller domfelt.

Forfølgelsen av Jehovas vitner i Eritrea har fått internasjonal oppmerksomhet. Myndighetspersoner fra Afrika, Europa og USA har tatt opp saken med representanter for myndighetene, men regjeringen har gjort lite for å forbedre situasjonen. Jehovas vitner har også henvendt seg gjentatte ganger til eritreiske embetsmenn i Asmara for å finne en løsning på problemet, men regjeringen nekter å møte dem.